Kandidáti SZ do voleb 2014

1. Pavel Hrabec, 47, strojní mechanik, nezávislý

„Nenechme naše město napospas developerům a místním zájmovým skupinám, zohledňujícím svůj prospěch na úkor budoucnosti našich potomků. Pokud v nadcházejícím volebním období dojde ke změně Územního plánu města, bude ještě co zachraňovat. Rozhodněte ve volbách, jaký rozvoj města si představujete.“

Pavel Hrabec je nezávislým kandidátem do komunálních voleb na kandidátce Strany zelených. Je místním rodákem ze Studeného, ve věku 47 roků je profesí strojní mechanik. Ve volebním období 2010 – 2014 je opozičním členem zastupitelstva města a předsedou komise pro životní prostředí. Osmnáct roků je předsedou občanského sdružení Krajina 2000, je také členem jílovského spolku včelařů.

 

2. MgA. Tomáš Svoboda, 32 let, učitel hudby, člen SZ

„Neměli bychom si nechat ničit horizont neuváženou a nevhodnou výstavbou.“

Tomáš Svoboda – hudební učitel, absolvent Akademie múzických umění HAMU (hudební teorie, skladba), člen zastupitelstva v letech 2007-2010

 

3. Mgr. Jan Stachura, 26 let, přírodovědec, člen SZ,

„Město tvoří především jeho obyvatelé. Z rozdílných postojů se mohou zrodit dobrá řešení a nápady pro město.“

V Jílovém u Prahy žiji od svého narození. Studium jsem zakončil na Přírodovědecké fakultě UK a po studiu jsem nastoupil do místního regionálního muzea na pozici kurátora sbírek, kde pracuji doposud. Již několik let se snažím aktivně zapojit do spolkového života ve městě. Jsem dlouholetým členem vodácko-turistického oddílu Táborníci a působím také v Okrašlovacím spolku. Od roku 2011 jsem předsedou tohoto sdružení. Za Stranu zelených jsem byl v minulém volebním období ve finančním výboru zastupitelstva.

4. Mgr. Jana Koutníková, 36 let, produkční, nezávislá

„Vše se nedá poměřovat hodnotou peněz, buďme rozvážní.  Diskuzí, ale i schopností kompromisů můžeme docílit trvalých společenských změn.“

V Jílovém žiji devátým rokem a od samého počátku se zapojuji do spolkového života ve městě.  Původní profesí jsem středoškolská učitelka, což mi umožnilo v době rodičovské „dovolené“ působit jako lektorka a nakonec  i koordinátorka mateřského centra Permoníček.  Poté jsem v Jílovém pracovala jako vedoucí odboru kultury  – vedla městskou knihovnu,  produkovala kulturní akce a také působila v redakční radě Jílovských novin.  Jsem spoluzakladatelkou a aktivní členkou Jílovských ochotníků. Nyní se zabývám produkční činností a tvorbou vzdělávacích seminářů. Jsem vdaná a mám dvě děti.

5. RNDr. Miroslav Kolařík, PhD., výzkumný pracovník, nezávislý

„Nepotřebujeme nové supermarkety, autobusové nádraží ani dálnici. Potřebujeme služby, drobné prodejce, kulturní akce, pěší komunikace a hromadnou dopravu. „

 

6. Mgr. Václava Zahálková, 61 let, učitelka, člen SZ

„Jílové je malé město se slavnou minulostí. I dnes má své neopakovatelné kouzlo. Ať takovým zůstane!“

 

7. Jiří Kulhavý, Nez.

8. Gabriela Bošková, Nez.

9. RNDr. Vítězslav Papež CSc., SZ

10. Mgr. Zuzana Sýkorová Phd., Nez.

11. Ing. Jiří Hofreiter, Nez.

12. Jaroslava Bejčková, Nez.

13. Ing. Oskar Lažanský, Nez.

14. Anna Cedzová, Nez.

 

15. Ing. Otakar Šmíd, člen SZ

„Lidé planetu ničili odjaktěživa, ale teď mají technické prostředky, aby se jim to podařilo.“

Chatař v Kamenných Vratech od narození, občan Jílového v důchodu. Absolvent ČVUT – elektro, University 3. věku – ochrana životního prostředí. Člen Strany Zelených od roku 1990 (s 3 letým protestním přerušením), Krajiny 2000, Okrašlovacího spolku, Demokratického klubu, Společnosti bratří Čapků, Sisyfa a redakční rady Jílovských novin. Příležitostně publikuje v tisku.

Komentáře jsou vypnuty.