Zprávy ze zastupitelstva města (září – říjen 2017)

Pokusím se souhrnně v hlavních bodech shrnout hlavní body jednání podzimního zastupitelstva. Z bodů jednání vybírám hlavní body:

  • Byl zvolen nový starosta, p. Pavel Pešek, jmenován nový radní p. Petr Fojtík a nový zastupitel, p. Jan Kos
  • Proběhla kolaudace skládky, na jaře proběhne dosetí. 
  • V nejbližší době proběhne v Jílovém debata o dálnici D3 za účasti ŘSD a Alternativy D3. Dlouhodobě se stavbou nesouhlasíme a upozorňujeme na její zbytečnost, předraženost a negativní dopady na krajinu i obyvatelstvo. O termínu debaty vás budeme včas informovat. V příštím roce má začít územní řízení k této stavbě, jeden z klíčových momentů uplatnění připomínek a námitek ke stavbě.
  • Ještě v tomto roce začne oprava ulic ČS. armády a Šenflukova ze Středočeského kraje. 
  • Školička v areálu ZŠ by měla být otevřena začátkem prosince. Na stavbě byly četné problémy a vzniklé prodlení v předání stavby se ještě bude diskutovat na příštím zastupitelstvu. 
  • OC Billa by měl být otevřen v prosinci tohoto roku. Kolega P. Hrabec prosadil radikální snížení reklamních poutačů při OC.
  • P. Hrabec v souvislosti s obchvatem města Radlík – Lázně připomněl pamatovat na územní rezervu na možná budoucí protihluková opatření v souvislosti s nárůstem intenzity dopravy.
  • Příprava projektové dokumentace nové tělocvičny – sportovní haly v areálu ZŠ. Souhlasíme s tím, že město novou sportovní halu potřebuje, ale před samotnou stavbou je nutné znát všechny náklady včetně provozních. Město ve spolupráci s architektkou města připravuje dokumentaci i kvůli vyhlášené dotaci na Ministerstvu financí.
  • Probíhá oprava chodníku na náves na Radlíku, chodník od sídliště k ZŠ je také již kompletní

 

J. Stachura, zastupitel, 721 231 888

Komentáře jsou vypnuty.