D3 zhorší dopravní situaci

Dálnice a exit u Jílového dopravní situaci v Jílovém a okolí významně zhorší

Dopravní situace v Jílovém bude vlivem dálnice zhoršena. V některých ulicích doprava sice částečně může klesnout, ale jen tím, že se přesune do jiných částí obce! Naopak bude do Jílového přivedena nová doprava díky dálničnímu sjezdu.  

 

Nejčastější argument příznivců D3 v Jílovém je, že v městě je silná doprava (především v ulici Pražská) a proto potřebujeme dálnici, která nám to pomůže vyřešit. Řešení má přinést jihozápadní obchvat pod Pepřem, který odkloní dopravu z Pražské a dále severní obchvat, který odkloní dopravu ze severu.

Tato úvaha může znít lákavě, ale realita bývá v takových případech opačná. Celkově se doprava v obci velmi pravděpodobě zhorší a to z těchto důvodů:

  • Dálnice přivede novou dopravu do Jílového. Přibude osobní i nákladní doprava, která současně využívá silnice jinde, ale pokud bude exit, tak ho začne využívat. Například pro obce ve směru Kamenice bude exit v Jílovém nejbližší, proto naroste doprava v ulici Čsl. Armády a Šenflukova a částečně i na Pražské.
  • Vznikne nová doprava, která zatím neexistuje. Tento jev je pozorován u všech nových dálnic a je potvrzen řadou studií (tzv. indukovaná doprava, viz dokumenty níže). V praxi to znamená, že vnikem nové dálnice vznikne nová osobní i nákladní doprava, která by se jinak nerealizovala. Tato doprava může znamenat nárůst i o desítky procent.
  • Nákladní doprava v souvislosti se stavbou. Stavba D3 u Jílového by byla velmi technicky náročná a může trvat řadu let. Po celou dobu bude okolí zatíženo silnou nákladní dopravou, na kterou naše silnice nejsou připraveny.
  • Nepodaří se odklonit všechnu dopravu mimo centrum. Pokud například řidiči pojedou z Prahy, sjedou z dálnice u Jílového cestou na jih a budou chtít využít možnost nákupu např. v nové Bille, tak pak budou pokračovat pravděpodobně nejkratší cestou a to je přes Jílové, opět ul. Pražská.
  • Tunely jsou poruchové. Pokud některý z tunelů nebo mostů u Jílového bude dočasně vyřazen z provozu, tak všechna doprava v daném směru využije exit u Jílového a dojde k dopravnímu kolapsu, protože místní komunikace na to nejsou a nebudou připravené.

 

Závěr: Po prostudování řady studií a podkladů se domnívám, že názor ŘSD a obhájců dálnice je velmi zjednodušený a v některých ohledech nepravdivý. Domnívám se, že doprava v Jílovém (stejně jako všude) roste, ale po stavbě D3 bude narůstat rychleji než by se tak stalo bez D3.

 

Využité zdroje:

Případová studie o vlivu nových dálnic na dopravu (tzv. jev „indukovaná doprava) zde

Diplomová práce na téma: „DÁLNICE D3 A JEJÍ POTENCIÁLNÍ VLIV NA REGIONÁLNÍ ROZVOJ: DOPRAVNĚ GEOGRAFICKÁ ANALÝZA“ ke shlédnutí zde

Případová studie pro enviromentálně šetrné oblasti v Středočeském kraji – dalníce D3 zde

 

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *