Zprávy


Obnova márnice u hřbitova

Dlouholetý člen SZ pan Otakar Šmíd upozornil jako první na katastrofální stav historické budovy před hřbitovem. Současné vedení města projekt převzalo a dotáhlo do úspěšného konce díky dotaci Posázaví o.p.s. Vzniklo…

číst dále…

Vysázení aleje pod Boží skálou

Několik členů kandidátky se aktivně účastní činnosti Okrašlovacího spolku v Jílovém u Prahy. Největším počinem v oblasti sázení veřejné zeleně je osazení nového stromořadí na zelené značce pod Boží skálou směrem do…

číst dále…