Představení kandidátů

kandidát č. 1 – Mgr. Jan Stachura

V Jílovém jsem se narodil a bydlím už 30 let. Jílové by si podle mě mělo uchovat to, co ho odlišuje od mnohých měst směrem k Praze – ucelený ráz města s relativně nezastavěnou okolní krajinou. Věřím, že když rozvoji nastavíme rozumné limity a zároveň využijeme soudobých moderních technologií ve veřejných službách, bude to přínosem pro všechny.

kandidát č. 2 – Ing. Oskar Lažanský

Pocházím ze severočeské Kadaně, odkud jsem přes Prahu došel do Jílového. Žiji zde již 9 let, mám rád naše město a jeho okolí. Ze svého rodiště vím, jak snadno lze přírodu a zdraví obyvatel narušit lidskou činností a nerad bych to zažil i zde. Věřím, že s rozumným a ohleduplným přístupem lze řešit i dálnice tak, aby to minimálně ovlivnilo životní prostředí a naše zdraví.

Jsem ženatý, mám dvě malé děti, vystudoval jsem FEL ČVUT a jsem zaměstnán v ELI Beamlines v Dolních Břežanech. Mám rád sport, hlavně horolezectví a běh.

kandidát č. 3 – MgA. Tomáš Svoboda

Narodil jsem se v Ústí nad Labem, odkud jsme se brzy odstěhovali (kvůli nekonečným inverzím způsobené chemickým průmyslem) do Jílového. Vystudoval jsem hudební teorii a skladbu v HAMU v Praze.  Bydlím zde od 1990 a s tímto hornickým městem jsem srostl. Doufám, že vše, co městu a horám a přírodě okolo je charakteristické, si budeme nadále hýčkat a zachovávat.

kandidát č. 4 – Ing. Veronika Olšovcová, Ph.D.

Vystudovala jsem Fakultu jadernou a fyzikálně inženýrskou ČVUT v Praze, obor jaderné inženýrství. V současné době pracuji v ELI Beamlines v Dolních Břežanech, kde jsem zodpovědná za zajištění radiační ochrany a za vedení týmu bezpečnosti.

Pocházím z Křečovic, v Jílovém žijeme s manželem od roku 2002. Vychováme spolu 3 děti (14, 13 a 10 let). V roce 2005 jsem v Jílovém spoluzakládala Mateřské centrum Permoníček, které jsem pak rok vedla. Ve volném čase velmi ráda čtu, věnuji se genealogii a hře na (chrámové) varhany.

Jsem přesvědčena o tom, že každý z nás je zodpovědný nejen za to jak žije, ale také jaký dopad má jeho konání na okolí – lidi i krajinu (jak praví klasik:  „žádný člověk není ostrov”).  Ráda bych přispěla k tomu, aby se na Jílovsku žilo dobře nejen nám, ale také našim potomkům.

kandidát č. 5 – Marek Jurkovič

Je mi 27 let, žiji od narození v Jílovém u Prahy. Muzikant a pořadatel hudebních akcí v Jílovém.

kandidát č. 6 – Ing. Lukáš Strnad, Ph.D.

Dovolte, abych se představil. Jsem hrdým rodákem našeho města – jeden z mých prarodičů zde vyučoval přírodopis na základní škole. Věřím ve svobodnou vůli a zároveň jsem schopen si připustit svojí neodmyslitelnou svázanost s ostatními lidmi a jejich krajinou. Do ovlivnitelného osudu našeho města stojí za to investovat s ohledem na budoucí životní prostředí nás lidí. Nelíbí se mi, když v těchto tvrzeních slyším ozvěny prvoplánovitě frázovitých politiků. Stručně a nad ně povzneseně – postavíme se i za Vás.

 

kandidátka č. 7 – Mgr. Petra Hvizdošová

Petra Hvizdošová, rozená Morávková.  Žije  7let v Jílovém u Prahy, s dvěma dětmi, manželem, dědečkem a kocourkem.  Po studiích na Pedagogické fakultě UK pracovala několik let jako středoškolská učitelka, pak byla asistentkou v jazykové škole, na velvyslanectví Marockého království a  učila francouzštinu.  Při mateřské dovolené začala pracovat jako dobrovolnice v mateřském centru Permoníček, kde je od roku 2012 koordinátorka kroužků, od roku 2014  předsedkyně a od roku 2016 pracuje i jako koordinátorka nepravidelných aktivit.  Má ráda přírodu, děti, běhání, francouzštinu a hudbu.  Od roku 1997 je členem Českého svazu ochránců přírody, 12let byla aktivní členkou ČSOP TROJA.  V našem městě chce podpořit spolupráci spolků s městem a vzájemnou spolupráci všech spolků.

kandidát č. 8 – Mgr. Pavel Fiala

Jsem učitel. Dva roky jsem učil ve Vraném nad Vltavou a deset let v Karlínské obchodní akademii. Nyní jsem nastoupil na Školu da Vinci v Dolních Břežanech.  Vystudoval  jsem učitelství na Pedagogické fakultě Univerzity Karlovy, obor dějepis – základy společenských věd. Učím dějepis a společenské vědy, ale snažím se také na školách rozvíjet podnikavost. I proto se stal jedním ze zakládajících členů učitelské platformy Učitelé z Marsu, marťané v tomto spolku chtějí inovovat výuku ekonomiky. Jako správný marťan mám rád všechny raketové sporty, nejradši však tenis a badminton. Mezi má srdeční místa kromě Jílového patří Ještěd a Tančírna v Račím údolí. V Jílovém u Prahy žiji celý život. Myslím, že je evidentní, že mě to táhne ke vzdělání a školství. Z domova to do jílovské školy nemám daleko, asi 500 metrů. Mým jednoznačným zájmem a tématem je tedy vzdělávání.

kandidát č. 9 – RNDr. Miroslav Kolařík, Ph.D.

Jsem biolog se zájmem o historii, kulturu, přírodu a krajinu. Profesně se věnuji výzkumu mikroskopických hub. Mým cílem je pomoci s ochranou naší přírody, chránit jí před roztahovačností lidí, tak aby bylo co předat naším dětem.

kandidát č. 10 – Anna Pocklanová

Anna Pocklanová, nar. 1990, v Lukách pod Medníkem žiji celý život.
Vystudovala jsem všeobecné gymnázium v Praze, poté jsem pracovala jako chůva, vedoucí sekretariátu 1. místopředsedkyně Postanecké sněmovny PČR a nyní pracuji jako obchodní mažerka.
Miluji přírodu, turistiku a zvířata, zejména moje čtyřnohé uřechtané holky.Okolí Jílového je místo, které mě naprosto uchvátilo. Věřím, že si dokáže i nadále udržet ráz malebného městečka obklopeného překrásnou přírodou.

kandidát č. 11 – Mgr. Václava Zahálková

 

kandidát č. 12 – RNDr. Vítězslav Papež, CSc.

Do Jílového u Prahy jsem přišel v r. 1992, kdy jsme koupili ve Studeném chalupu k rekreaci, a kde od r. 1998 žiji trvale. Mám VŠ vzdělání v chemii, 15 let jsem se věnoval  výzkumu  v tomto oboru  a dalších 20 let jsem pracoval jako obchodně – technický zástupce firem orientovaných na chemické produkty,  zejména v průmyslu. Je mi 61 let.

Jako určitou protiváhu ke své profesní činnosti jsem se začal věnovat před asi 30 lety včelaření. Nespatřuji  explicitně  v životě a organizaci včelstva žádné mystérium, příroda je naprosto obdivuhodná  v  každém svém tvoření, i když se opravuje a zdokonaluje.  Úžasné je, že při práci se včelami má i laik možnost se  přímo dotýkat  obdivuhodných zákonitostí, které mu jinak zůstávají skryty a také si uvědomit skutečný stav současné přírody a její ohrožení.

Hodně mé myšlení a náhledy ovlivnila i několikaletá činnost v základním  výzkumu,  kde je jedinečná možnost poznávat na nejvyšší možné úrovni dané zákonitosti fungování a konstrukce našeho světa. Tyto okolnosti mě vedou k názoru, že v dnešní době toho víme o všem neskutečně mnoho, ale přesto, jako bychom téměř vše, co konáme, konáme v úplné nevědomosti a špatně.

Proto velmi  inklinuji  k programům udržitelnosti.  Jsme svědky skutečnosti, že  navzdory  naší velké inteligenci a znalostem  se lidé jako celek chovají na Zemi  v principu  jako  jednoduchá  plísňová  kultura,  která  samozřejmě nemyslí na budoucnost,  je řízena zákonem růstu, což je ostatně také základní zákon přírody a života,   a roste stále až do chvíle, kdy vyčerpá zdroj živin, je intoxikována vlastními zplodinami a  neodvratně zaniká. V podstatě nemusí být důvod, že by  se  biologicky lidstvo mělo  chovalo  jinak.  Je to samozřejmě  poněkud  zjednodušující příklad, ale zatím  nic nenasvědčuje ,  že by  stále rychlejší vývoj lidstva,  zejména v současnosti, měl tendenci se vymknout tomuto   “zákonitému“ vývoji slepého růstu a snad, díky naší inteligenci, se takovému  osudu vyhnout.

 

kandidát č. 13 – Gabriela Bošková

 

kandidát č. 14 – Hana Hanzlíková

 

kandidát č. 15 – Ing. Otakar Šmíd

Ing. Otakar Šmíd, nar. 1938, od narození chatař v Kamenných Vratech, v důchodu občan Jílového. Absolvent ČVUT, od založení člen Strany zelených, Okrašlovacího spolku a Krajiny 2000. Univerzita. 3. věku na VŠCHT- Ochrana životního prostředí. Publicistika v regionálním tisku zaměřená, též na ekologická rizika v Dolním Posázaví, zejména západní variantu dálnice D3.

 

Komentáře jsou vypnuty.