Rizika D3 u Jílového

 • Dálnice D3 a hluk

  Jedním ze zásadních dopadů stavby dálnic na kvalitu života je hluk. Dálnice i přes protihlukové zábrany, valy a další opatření šíří 24 h denně hluk způsobený především projížděním kamiónů a třením kol o povrch dálnice.

  Optimisté i ŘSD namítají, že před stavbou byly zpracovány odborné hlukové studie a mapy, ale… Zaprvé tyto podklady sledují splnění vyhláškou daných limitů a řadě lidí vadí i hluk, který je sice povolený vyhláškou, ale stále rušivý. Druhým a závažnějším argumentem zpochybňujícím přesnost těchto studií je to, že hlavním parametrem je množství projíždějících automobilů, a to může být ve studiích značně podhodnoceno případně studie zpracovány účelově.

  Příklady špatně fungující praxe z výstavby dálnic a ochrany před hlukem jsou například tyto: nedostatečné protihlukové zábrany u D2 (i přes splnění zákonných limitů), překročení hlukových limitů navzdory původním odborným modelům – Dobřejovice – Pražský okruh.

  Dálnice D3 by se hlukem Jílovska dotkla především v oblasti plánovaného exitu – Studené, Kamenná Vrata, západní část města. Hluk by zvýšil také doprovodný obchvat města od hřbitova přes Pepř z kopce k ČOV. Samostatným zdrojem hluku by pak byl vysoký most přes Sázavu – hluk v Lukách, Bohulibech a díky efektu údolí ještě dále.

  Dlouhodobé vystavení nadměrnému hluku může mít negativní trvalé následky v podobě například nespavosti, migrén atp. Při každém otevření okna doma bychom si měli pro sebe říci, zda nám za ten klid dálnice a její 3 min navíc při cestě do Prahy, stojí.

  Vytvořil: Jan Stachura

 • D3 zhorší dopravní situaci v Jílovém

  Dopravní situace v Jílovém bude vlivem dálnice zhoršena. V některých ulicích doprava sice částečně může klesnout, ale jen tím, že se přesune do jiných částí obce. Naopak bude do Jílového přivedena doprava nová.

   

  Nejčastější argument příznivců D3 v Jílovém je, že ve městě je moc aut (především v ulici Pražská) a proto potřebujeme dálnici, která nám to pomůže vyřešit. Řešení má přinést hlavně jihozápadní obchvat pod Pepřem, který odkloní dopravu z Pražské ulice.

  Tato úvaha může znít lákavě, ale realita bývá v takových případech opačná. Celkově se doprava v obci velmi pravděpodobě zhorší a to z těchto důvodů:

  • Dálnice stáhne dopravu z okolí do Jílového. Některá osobní i nákladní doprava, která současně využívá silnice jinde, bude využívat exit u Jílového. Například pro obce ve směru Kamenice bude náš exit nejbližší, proto naroste doprava v ulici Čsl. Armády a Šenflukova a částečně i na Pražské.
  • Vznikne nová doprava, která zatím neexistuje. V praxi to znamená, že vznikem nové dálnice vznikne také nová doprava, která by se jinak nerealizovala. Tato doprava může znamenat nárůst i o desítky procent. Tento jev je pozorován u všech nových dálnic a je potvrzen řadou studií (tzv. indukovaná doprava, viz dokumenty níže).
  • Vznikne nákladní doprava v souvislosti se stavbou. Stavba D3 u Jílového by byla velmi technicky náročná a může trvat řadu let. Po celou dobu bude okolí zatíženo silnou nákladní dopravou, na kterou naše silnice nejsou připraveny.
  • Nepodaří se odklonit všechnu dopravu mimo centrum. Pokud například řidiči pojedou z Prahy, sjedou z dálnice u Jílového a cestou na jih budou chtít využít možnost nákupu např. v nové Bille, tak budou pokračovat nejkratší cestou přes centrum města.
  • Tunely jsou poruchové. Pokud některý z tunelů nebo mostů u Jílového bude dočasně vyřazen z provozu, tak všechna doprava v daném směru využije exit u Jílového a dojde k dopravnímu kolapsu, protože místní komunikace na to nejsou a nebudou připravené.

   

  Závěr: Po prostudování řady studií a podkladů se domnívám, že názor ŘSD a obhájců dálnice je velmi zjednodušený a v některých ohledech nepravdivý. Domnívám se, že doprava v Jílovém (stejně jako jinde) roste, ale po stavbě D3 bude narůstat rychleji, než by se tak stalo bez D3.

   

  Využité zdroje:

  Případová studie o vlivu nových dálnic na dopravu (tzv. jev “indukovaná doprava) zde

  Diplomová práce na téma: “DÁLNICE D3 A JEJÍ POTENCIÁLNÍ VLIV NA REGIONÁLNÍ ROZVOJ: DOPRAVNĚ GEOGRAFICKÁ ANALÝZA” ke shlédnutí zde

  Případová studie pro enviromentálně šetrné oblasti v Středočeském kraji – dalníce D3 zde

  Vypracoval:Oskar Lažanský, 15.7.2018