Kandidátka pro komunální volby 2022

Zelená je barva pro každého!

Volte č. 4 Zelení s podporou Pirátů

Pro město Jílové u Prahy máme vizi do budoucna a tým lidí, kteří jsou ochotni takovou vizi prosazovat a pracovat pro její naplnění. Naším hlavním cílem je zlepšování stavu města – veřejného prostoru, který bude pestrý, bude nabízet možnost trávit pracovní i volný čas obyvatelům i návštěvníkům. Bude také otevřený všem, kteří se chtějí na jeho kultivaci podílet.  Město Jílové u Prahy chceme – OTEVŘENÉ – VZDĚLANÉ- PŘÁTELSKÉ A ZELENÉ.

 

OTEVŘENÉ

 • Podpoříme vznik možností práce v místě, příležitosti pro podnikatele – výrobu a skladování budeme směřovat k severnímu obchvatu, navrhneme společné projekty se soukromým sektorem (např. v oblasti seniorské péče), podpoříme místní zaměstnavatele, zvýšíme nabídku pracovních příležitostí – turismus + historie, vybudujeme nové kancelářské prostory.
 • Nastavíme přehledný plán, jak se bude město rozvíjet – dotáhneme do konce nový územní plán, zabezpečíme méně ploch nové bytové výstavby, stabilizujeme a zvýšíme občanskou vybavenost (místa ve školce a škole, péče o seniory, vodovod, kanalizace, nákupní příležitosti), budeme prosazovat udržitelný rozvoj ve všech oblastech.
 • Zprovozníme web města, kde vyřídíte vše, co potřebujete – zajistíme digitalizaci úřadu, aby nebylo potřeba tam chodit osobně, pomůžeme těm, kdo si s tím nebudou vědět rady.
 • Prosadíme, aby místostarosta byl uvolněný, rozdělíme agendu tak, aby radní měli na starost jednotlivé oblasti, budeme klást důraz na sebevědomé prosazování legitimních zájmů města u významných hráčů – kraj, úřady, ministerstva, vláda, prosadíme lepší koordinaci dopravních uzavírek a objízdných tras.
 • Připravíme přehledná pravidla pro nové investice, zajistíme vyšší příspěvky od developerů na rozvoj občanského vybavení ve městě.
 • Zlepšíme komunikaci s občany – prosadíme online videopřenos ze zastupitelstev, budeme aktivně informovat občany o důležitých věcech (diskusní fóra, besedy, web, noviny), zajistíme aktivní zapojení osadních výborů, lepší spolupráci s poradními komisemi a výbory.

VZDĚLANÉ

 • Zlepšování kvality výuky v současné škole – podpoříme pedagogy a moderní vzdělávací projekty, zlepšíme komunikaci s rodiči, atd..
 • Zajistíme financování pro novou školu na Radlíku – zajistíme kvalitní projekt prostřednictvím architektonické soutěže, najdeme finanční zdroje – dotace.
 • Zapojíme místních témat do výuky – prohloubíme spolupráci se spolky a muzeem.
 • Podpoříme další možnosti vzdělávání – podpoříme soukromé menší školy, zlepšíme spolupráci se Střední odbornou školou a Středním odborným učilištěm.
 • Živá kultura ve městě – podpoříme místní umělce, zajistíme kvalitní koncerty, divadelní představení, výstavy umění.

 

PŘÁTELSKÉ

 • Prosazujeme moderní řešení dopravy, odpor vůči neefektivní a předražené D3 přes Jílové a jižnímu obchvatu města – zlepšíme místní komunikace, budeme řešit palčivý problém s parkováním.
 • Zlepšíme bezpečnost chodců ve městě – vybudujeme bezpečné přechody pro chodce a nové chodníky, navrhneme opatření pro bezpečnější dopravu ve městě) – Radlík – Pražská, Šenflukova, ČS armády.
 • Zajistíme možnost dopravy z nádraží na náměstí, mezi připojenými obcemi – budeme řešit návaznost spojů, místní spoje, parkování pro občany připojených obcí.
 • Příjemné trávení volného času zejména pro rodiny s dětmi – zmodernizujeme stávající a vybudujeme nová dětská hřiště, dokončení sportovního areálu v okolí fotbalového hřiště (“Lavička Na Rakovce”), možnost vybudování např. lezecké stěny, značení i stav místních stezek a cest,  zatraktivníme místa v okolí – lavičky, altánky apod.
 • Vybudujeme startovací obecní byty – zlepšíme nabídku obecních bytů pro mladé a sociálně slabé – např. formou příspěvku obecními byty od developera.
 • Rozšíříme nabídku domu s pečovatelskou službou atp. – zajistíme větší nabídku stacionární a ambulantní péče o seniory.
 • Nenecháme v těžké době nikoho padnout – zajistíme podporu, např. formou bezúročných půjček, vypůjčení věcí atp. pro občany, kteří se dostanou do existenčních problémů z důvodu drahých energií, a nenajdou pomoc u státu.
 • Sláva Ukrajině! – budeme nadále podporovat ukrajinské uprchlíky ve městě, pomůžeme těm, co chtějí zůstat, se lépe začlenit tak, aby to i pro město bylo výhodné.

ZELENÉ

 • Zlepšíme městský park pro trávení volného času – zrealizujeme spící projekt v parku za muzeem – vodní nádrže, úprava prostoru např. pro piknik, hry s dětmi, revitalizace zeleně, parkoviště v ul. K Parku – na ploše u První jílovské a.s..
 • Vybudujeme více vodních prvků na veřejných prostranstvích – vybudujeme kašnu nebo jiný vodní prvek na náměstí, zajistíme zachytávání a využívání dešťové vody na obecních pozemcích, pro občany navrhneme podporu včetně domovních ČOV. Obnova a vybudování obecních studen.
 • Obnovíme místo pro koupání i procházky – Svatováclavské lázně, Hacák – vytvoříme přírodní lesopark, obnovíme nádrž.
 • Zelené plochy pro ochlazení a potěchu – budeme sázet květinové pásy, vysadíme vzrostlou zeleň, která čelí přehřívání města.
 • Vyčistíme okolí Jílového – budeme postupně systematicky odstraňovat černé skládky, budeme tvrdě bránit vzniku novým.
 • Instalujeme zdroje energie bez závislosti na plynu – zpracujeme projekt vytápění obecních budov štěpkou a fotovoltaiky na obecních budovách, navrhneme podporu pro vhodné soukromé budovy tak, aby město bylo co nejvíce soběstačné a bezemisní.