Dálnice D3 a ohrožení zdrojů pitné vody

Trasa dálnice D3 na Jílovsku je naplánována se 2 dlouhými tunely – tunel Kamenná Vrata a tunel Luka před přemostěním Sázavy směrem na Rakousy. Hladina podzemní vody je v horninách Jílovského pásma vázána na nepravidelné pukliny a může být stavbou tunelů a doprovodným odvodněním dálnice významně snížena. I přestože ŘSD tvrdí, že dopad dálnice na podzemní vody bude minimální, zprávy z ostatních úseků dálnic v ČR ukazují jiný obrázek (D3 u Č. Budějovic, D35 u Vysokého Mýta nebo obce u dálnice D8). Slibovaná náhradní řešení v podobě vodovodu stavěného společně s dálnicí mají často nedořešené financování – peníze na dálnici nebudou určeny na financování vodovodu (článek na toto téma zde).

Druhý možná méně zřejmým dopadem dálnice na vodní cyklus v krajině je změna odtokových poměrů. Při extrémních bouřkách, které budou zřejmě dle klimatologů stále četnější, dálnice a další zastavěné plochy spolu s drenáží ještě zrychlí odtok vody z krajiny. Paradoxně se tak kromě nedostatku podzemní vody můžeme společně s dálnicí obávat také bleskových povodní – podobné problémy mají již uvedené obce u dálnice D8.

Závěrem lze tedy shrnout, že dálnice obecně mají na vodní režim krajiny včetně zásob podzemní vody jednoznačně negativní vliv, který lze velmi těžko předem odhadnout. Technická opatření mohou tyto dopady pouze zmírnit, ale za cenu dalších nutných investic v území i při samotné stavbě.

Vytvořil: Jan Stachura