Retence vody

Aktuálně se snažíme získat podporu města a objednat studii, které by přinesla konkrétní a expertní doporučení, jak zlepšit retenci vody a stav podzemních vod v Jílovém a nejlbližším okolí. Péče o vodu v krajině je dlouhodobá záležitost a studie může naše aktivity výrazně zrychlit.

Jednat se o tom bude na dubnovém zastupitelstvu.