Bezpečnost pro chodce v Jílovém

Vyšší bezpečnost pro chodce v Jílovém bylo jedno z našich předvolebních témat. Jelikož se snažíme aspoň v rámci možností sliby plnit, díky Oskarovi Lažanskému vznikla studie vytipovaných nebezpečných míst – např. přechod na Radlíku na návsi, Šenflukova atd., kde bylo zároveň navrženo možné řešení a zlepšení této situace (zpomalení dopravy, zpřehlednění situace).

Aby řešení nezůstala jen na papíře, tak první tři místa – například nový přechod směrem k Ráčku nebo vytvoření ostrůvku u přechodu na návsi na Radlíku v Jílovém. Bezpečnost dopravy je pro nás prioritou, podporujeme tedy i dostavby chodníků a například bezpečný příjezd ke škole. V novém období bychom chtěli dotáhnout ještě více opatření – například dlouho slibovaný chodník do lokality “U Ručiček” na Radlíku a také chodník do lokality v Lázních v Jílovém podél nového sběrného dvora.

Nový přechod Radlík směr k Ráčku (realizace v participativním rozpočtu)