Bezpečnost pro chodce v Jílovém

Vyšší bezpečnost pro chodce v Jílovém bylo jedno z našich předvolebních témat. Jelikož se snažíme aspoň v rámci možností sliby plnit, díky Oskarovi Lažanskému vznikla studie vytipovaných nebezpečných míst – např. přechod na Radlíku na návsi, Šenflukova atd., kde bylo zároveň navrženo možné řešení a zlepšení této situace (zpomalení dopravy, zpřehlednění situace). Aby řešení nezůstala jen na papíře, tak první tři místa – například nová opatření u přechodů směrem k Ráčku a na návsi na Radlíku již byly vyprojektovány a jsou v úředním oběhu před vlastní realizací – snad ještě v roce 2021.

Místo pro přecházení přes ulici Pražská na Radlíku (směr k Ráčku):