Články

 • Bezpečnost pro chodce v Jílovém

  Vyšší bezpečnost pro chodce v Jílovém bylo jedno z našich předvolebních témat. Jelikož se snažíme aspoň v rámci možností sliby plnit, díky Oskarovi Lažanskému vznikla studie vytipovaných nebezpečných míst – např. přechod na Radlíku na návsi, Šenflukova atd., kde bylo zároveň navrženo možné řešení a zlepšení této situace (zpomalení dopravy, zpřehlednění situace). Aby řešení nezůstala jen na papíře, tak první tři místa – například nová opatření u přechodů směrem k Ráčku a na návsi na Radlíku již byly vyprojektovány a jsou v úředním oběhu před vlastní realizací – snad ještě v roce 2021.

  Místo pro přecházení přes ulici Pražská na Radlíku (směr k Ráčku):

 • Město bezpečnější pro chodce

  Ve stále houstnoucí dopravě se každodenní docházka do školy nebo na autobus může změnit v adrenalinový zážitek. Nejinak tomu je bohužel i v Jílovém zejména kolem hlavní silnice č. 105. Díky aktivitě našeho zastupitele Oskara Lažanského a spolupráci s vedením města vznikl plán opatření aspoň na některých pro chodce nejnebezpečnějších místech – přechody u řeznictví “Tintěra”, přechod na návsi na Radlíku k Bille, přechody na Šenflukově u učiliště a další. Se závěry studie se můžete seznámit ZDE.

  Napište nám Vaše další podněty na dopravně nevyřešená místa v Jílovém na oskar@jilovezeleni.cz 

  J. Stachura, zastupitel Zelení

   

   

 • Dejte vejce malovaný

  Velikonoce vycházejí ze tří tradic. Starozákonní – Mojžíš cestou z Egypta obdržel desatero Božích přikázání, novozákonní – Ježíš se obětoval za všechny kající se hříšníky. A pohanskou – chlapci “pomladili” dívky metličkou a dívky je odměnily malovanými vejci.

  (Pokračování textu…)