Články

 • Návrh nového územního plánu – Jílové nesmí být pražský satelit

  Jak se nám tady bude žít? Jak se budeme cítit? Bude atmosféra v Jílovém tísnivá, hektická, uvolněná, odpočinková? Může být i cesta do obchodu nebo na poštu příjemnou procházkou nebo radši skočíme do auta, pustíme si hudbu na plné pecky a zkusíme nevnímat, co je tam venku? A co přátelé a známí? Bude nám Jílové i za 20 let dávat smysl po lidské stránce nebo budeme všichni pro sebe navzájem cizinci? Zní to jako něco, co nemůžeme dopředu uhodnout, ale to je velký omyl. Jak bude naše Jílové vypadat, máme plně ve své moci. Díky novému územnímu plánu si určíme, jak velké a husté Jílové může být, jak bude jeho okolí zelené, jak se nám bude cestovat do školy i do práce. Podoba nového návrhu územního plánu je již k vidění na webu jilove.cz.

  (Pokračování textu…)

 • Územní rozvoj – brownfieldy na malém městě

  Brownfieldy jsou dlouhodobě nevyužívané plochy v městské zástavbě. Běžně si tento pojem spojujeme s většími městy například u areálu nákladového žižkovského nádraží nebo nábřeží v Karlíně. I menší obce velikosti Jílového mají svoje nevyužívané nebo méně využívané plochy.

  V našem městě tuto definici splňuje zcela jistě areál bývalé krizové nemocnice za sídlištěm za školou nebo v menším měřítku budova Šmelcovny s dvorem a rohový pozemek na Pražské ulici u křižovatky s ulicí Rudných dolů. Částečně naplňují termín brownfieldu také některé areály bývalého JZD nebo areál pily v Jílovém – zde by například mohlo probíhat více intenzivních podnikatelských aktivit. Specifikem všech těchto ploch je že jsou v soukromém vlastnictví. Nicméně město i tak může jejich rozvoj a podobu ovlivnit přes několik nástrojů.

  (Pokračování textu…)

 • Účty za energie…

  Rostoucí ceny energií v tomto roce dopadají nejen na naše rodinné a domácí rozpočty, ale také na rozpočet města. Aktuálně město ve většině svých budov včetně škol a školek vytápí plynem, u kterého proběhlo a ještě se očekává další skokové zdražení – např. článek zde.

  Protože naším cílem je udržitelná a také ekonomicky stabilní energetika obce zapojili se naši zastupitelé do expertní skupiny energetických řešení pro obce pod vedení Univerzitního centra energeticky efektivních budov ČVUT. Spolu s nimi jsme si nechali posoudit různé další alternativní zdroje energie pro městské budovy a také zpracovat první orientační nabídky dodavatelů. Jako jeden z možných zdrojů tepla se ukazuje štěpka z městských lesů a z údržby veřejné zeleně ve městě. Tento způsob lokálního vytápění je hodně rozšířen například v sousedním Rakousku (článek zde) a rádi bychom se pod vedením odborníků inspirovali tamní dobrou praxí a štěpku vyzkoušeli na jedné z městských budov co nejdříve.

  (Pokračování textu…)