Územní rozvoj – brownfieldy na malém městě

Brownfieldy jsou dlouhodobě nevyužívané plochy v městské zástavbě. Běžně si tento pojem spojujeme s většími městy například u areálu nákladového žižkovského nádraží nebo nábřeží v Karlíně. I menší obce velikosti Jílového mají svoje nevyužívané nebo méně využívané plochy.

V našem městě tuto definici splňuje zcela jistě areál bývalé krizové nemocnice za sídlištěm za školou nebo v menším měřítku budova Šmelcovny s dvorem a rohový pozemek na Pražské ulici u křižovatky s ulicí Rudných dolů. Částečně naplňují termín brownfieldu také některé areály bývalého JZD nebo areál pily v Jílovém – zde by například mohlo probíhat více intenzivních podnikatelských aktivit. Specifikem všech těchto ploch je že jsou v soukromém vlastnictví. Nicméně město i tak může jejich rozvoj a podobu ovlivnit přes několik nástrojů.

Hlavním je nový územní plán města, který je aktuálně ve stádiu návrhu. Naším cílem je v obecné rovině rozvoj města, tak aby zároveň mohlo poskytovat obyvatelům i podnikatelům služby na vysoké úrovni. Pro další podnikatelské příležitosti prosazujeme formou jednání s vlastníky lokalit a připomínek k regulačním plánům. Další možností ovlivnění budoucí výstavby je vyjednat s developerem podmínky napojení na městskou infrastrukturu – finanční příspěvek, vymezené plochy pro občanskou vybavenost a služby nebo pronájem prostor pro město.

Fakt, že obnova brownfieldu má i na menší obci smysl se ukazuje na příkladu obce Kunovice, kde vznikl úspěšný podnikatelský inkubátor. Sousední Dolní Břežany jsou pak v tomto ohledu také velkým zdrojem inspirace.

https://www.earch.cz/architektura/clanek/mestecko-kunovice-vsadilo-na-investice-do-brownfieldu-nyni-za-to-sklizi-ovoce 

Věříme, že toto může a měla by být cesta i pro naše město.

Eliška Tejkalová, Jan Stachura