Články

 • Zasedání zastupitelstva

  Krátce z únorového zastupitelstva:

  • Město uvažuje možnosti využití budovy Záložny na náměstí – prodejna regionálních potravin, informační centrum – co byste v bodově uvítali vy?
  • Město dokončilo několik investičních projektů (ČOV Lado, cesta kolem kostela atd.)  a další jsou v realizaci (např. sběrný dvůr, severní obchvat atd.).
  • Město schválilo podporu spolkům – v našem městě působí řada spolků od kynologů přes cyklisty až po včelaře. Znáte jílovské spolky.

   

  V případě dotazů, poznámek apod nám napište na info@jilovezeleni.cz

 • Zelená bilance pro Jílové

  Loni se nám podařilo několik dílčích úspěchů v zastupitelstvu:

  • D3 stále nemá platné územní rozhodnutí ani stavební povolení, jsme aktivní členové spolku Alternativa D3
  • Realizována studie pro zvýšení bezpečnosti chodců v Jílovém, s pomocí participativního rozpočtu realizován nový přechod na Radlíku od palírny k Ráčku.
  • Projekt na retenci vody v parku za muzeem – aktivní účast v přípravě.
  • Vznikla studie “Retence vody v krajině” – vytipována místa pro obnovu tůní, rybníků, mokřadů a celkovém zpomalení odtoku vody z krajiny.
  • Spolupráce s místními výbory – aktivně komunikujeme zejména s výborem Luka p. Medníkem, Borek a pomáháme prosadit jejich záměry – např. dětské hřiště Luka, projekt vodovod Borek.
  • Strategický plán – prosazování témat jako úspory energie a obnovitelné zdroje, retence vody, cyklostezky
  • Územní plán – zatím ve stádiu návrhu pro společné jednání – úbytek zastavitelných ploch (ca o 1/3 oproti stávajícímu ÚP), přidány plochy občanské vybavenosti apod. Stále ale prosazujeme další snížení zastavitelných ploch zejména na západním okraji města.

 • Zasedání zastupitelstva

  Krátce ze zářijového zastupitelstva

  • U participativního rozpočtu již vybráni dodavatelé vítězných projektů – cyklo pumptrack a přechod na ul. Pražská směr Ráček na Radlíku – realizace se stihne ještě letos (v závislosti na počasí)
  • Stavba severního obchvatu začne v září 2021, průjezd bude zachován, cena ca 150 mil. Kč; dokončen do konce roku 22
  • Spolupráce obcí na budoucím provozování a zajištění dodávek vody – memorandum se Suez Gruppe
  • Zvýšení poplatku za odpad na 1200 Kč/rok, cílem je získání více prostředků z vlastníků rekreačních objektů, zároveň schváleno omezení hmotnosti vyváženého stavebního odpadu na sběrný dvůr. Opatření mají přispět k nižší ztrátovosti celého systému odpadu ve městě (aktuálně město doplácí ca 40 % nákladů).
   Daň z nemovitosti – navýšení koeficientu na 3 na celém území města – v průměru o několik set Kč.  Zelení nesouhlasí s tímto navýšením také v souvislosti se zdražením poplatku za odpad výše.
  • přijetí dotace – multifunkční hřiště na Radlíku
  • podpora města – oprava kostela na náměstí
  • nákupy pozemků – cesty Luka p. Medníkem, ulice „Ke Slunci“ – vodovod, kanalizace
12