Co prosazujeme ve vedení města?

Necelý půlrok po volbách je čas na malé ohlédnutí, toho co se snažíme prosazovat v radě města. Některá témata se daří otevírat jednodušeji, některá vyžadují více času, příprav nebo i diskusí. Jako místostarosta mám v radě města na starosti především finance a dále sociální oblast.

Za uplynulý půlrok se nejvíce řešila tato témata:

Shodu jsme v radě města nalezli v oblasti energetiky, kde se podílíme na větším využití potenciálu obnovitelných zdrojů – připravuje se pilotní projekt fotovoltaiky na střeše MŠ a rádi bychom pokračovali také na jiných budovách a projekty využili i k modernizaci zdrojů tepla.

Druhým tématem, které je v postupné realizaci a na kterém je v radě také shoda, je revitalizace nádrže v Lázních. Díky SDH Jílové se nádrž daří postupně čistit a připravuje se projekt na zpřístupnění tohoto území pro návštěvníky cestou od sběrného dvora. Pro nás je prioritou také částečné ponechání přírodní hodnoty tohoto území.

V sociální oblasti připravujeme se sociální pracovnicí města pravidla pro službu senior taxi a věřím, že se na její podobě shodneme. V oblasti elektromobility jsme zprostředkovali testování pracovní elektromultikáry, ale zde ještě na zařazení elektrovozu do pracovních strojů města shoda není. Věřím, ale že například jako referentská a osobní vozidla elektrovozy najdou svoje uplatnění.

Naším dlouhodobým tématem je bezpečnost chodců ve městě – zde se aktuálně zapojujeme do přípravy projektu na ulici Pražská na Radlíku a podporujeme také řešení i na ostatních hlavních ulicích ve městě – např. nový přechod na ulici Čs. armády. Dále jsme samozřejmě pro instalaci stacionárního měření maximální rychlosti průjezdu.

V oblasti dlouhodobého plánu investic je priorit více, například projekt a stavbu Šmelcovny, nová škola na Radlíku. Dále také spolupráci s osadními výbory na menších projektech v místních částech.

Věřím, že do vedení města přinášíme nové nápady a zároveň je to cenná zkušenost i pro mě osobně a také pro kolegy zastupitele za Zelené.

 

J. Stachura, místostarosta, Zelení