Články

 • Návrh nového územního plánu – Jílové nesmí být pražský satelit

  Jak se nám tady bude žít? Jak se budeme cítit? Bude atmosféra v Jílovém tísnivá, hektická, uvolněná, odpočinková? Může být i cesta do obchodu nebo na poštu příjemnou procházkou nebo radši skočíme do auta, pustíme si hudbu na plné pecky a zkusíme nevnímat, co je tam venku? A co přátelé a známí? Bude nám Jílové i za 20 let dávat smysl po lidské stránce nebo budeme všichni pro sebe navzájem cizinci? Zní to jako něco, co nemůžeme dopředu uhodnout, ale to je velký omyl. Jak bude naše Jílové vypadat, máme plně ve své moci. Díky novému územnímu plánu si určíme, jak velké a husté Jílové může být, jak bude jeho okolí zelené, jak se nám bude cestovat do školy i do práce. Podoba nového návrhu územního plánu je již k vidění na webu jilove.cz.

  (Pokračování textu…)

 • Územní rozvoj – brownfieldy na malém městě

  Brownfieldy jsou dlouhodobě nevyužívané plochy v městské zástavbě. Běžně si tento pojem spojujeme s většími městy například u areálu nákladového žižkovského nádraží nebo nábřeží v Karlíně. I menší obce velikosti Jílového mají svoje nevyužívané nebo méně využívané plochy.

  V našem městě tuto definici splňuje zcela jistě areál bývalé krizové nemocnice za sídlištěm za školou nebo v menším měřítku budova Šmelcovny s dvorem a rohový pozemek na Pražské ulici u křižovatky s ulicí Rudných dolů. Částečně naplňují termín brownfieldu také některé areály bývalého JZD nebo areál pily v Jílovém – zde by například mohlo probíhat více intenzivních podnikatelských aktivit. Specifikem všech těchto ploch je že jsou v soukromém vlastnictví. Nicméně město i tak může jejich rozvoj a podobu ovlivnit přes několik nástrojů.

  (Pokračování textu…)

 • Tlak na omezení stavebních ploch v novém územním plánu

  Členové Strany zelených se jednoznačně vymezili proti nárůstu zastavěných ploch. Velmi problematickou je schválená lokalita komerční zástavby u plánovaného severního obchvatu města (Radlík – Jílové u Prahy). I přes odpor zastupitele SZ byla změna územního plánu s rostoucí rozlohou zástavby schválena. Šanci ale představuje příprava nového územního plánu, kde je možné přijmout rozumná opatření k omezení rozšiřující se zástavby na dosud nezastavěné horizonty v okolí města.

   

  26.08.2014 11:05