Aktuality o D3

 • Spor ŘSD a bratrů Bratránků vyřešen?

  Tento spor jsem sledoval a byl jsem zvědav, zda se dokáží dohodnout, což se nestalo. Celé to na mne dělá dojem, že preferované jednání ŘSD je spíše na sílu a to by mohlo být varování. Zajímalo by mne, kolik opravdu, pokud něco, bylo zmíněným bratrům nabídnuto ze strany ŘSD, tedy jak ŘSD oceňuje firmu, která byla pravděpodobně fungující. Více k tomu např. zde

 • Dokončení D4 mezi Pískem a Příbramí

  Přijde mi zajímavé, že se ŘSD snaží, za obrovské náklady, protlačit dokončení D3 v Posázaví a zároveň staví paralelní dálniční spojení mezi Prahou a Českými Budějovicemi přes Příbram a Písek. Když se koukám na mapu ČR, tak mi takové řešení nedává moc smyl. Podle mne je to nekoncepční plýtvání.

  Trochu to vypadá, že to původně měla být dálnice jedna, ale špatně si to vyměřili a když zjistili, že se jim to nepotká, tak z toho udělali dálnice dvě 🙂

  Více k tématu např. zde

 • Dálnice D3 a krajské volby

  Stojíme před volbami do krajského zastupitelstva. Výběr vhodného kandidáta není jednoduchý. Sympatický kandidát mi upřímně řekl, že proti jílovské variantě dálnice D3 nepůjde, protože benešovští voliči, kterých je víc než nás, se jí nemohou dočkat.
  Ve třicátých létech dvacátého století se Němci nemohli dočkat, až vůdce obnoví slávu jejich vlasti, ve čtyřicátých létech se zas Češi nemohli dočkat, až se výrobní prostředky stanou majetkem všeho pracujícího lidu. Oba národy svou nedočkavost projevily ve volbách, se známým výsledkem. Příměr není tak nadnesený, jak by se na první pohled zdálo. Dálnice D1 i D5 (kromě nešťastného Valíku) nemají v trase žádný tunel. Pokud kdekoli na světě jsou na dálnici tunely, pak aby zabránily zbytečnému stoupání a klesání. Tři tunely na D3 u Jílového naopak vykazují maximální stoupání a klesání, přípustné pro dálnici. Výpočet investičních a provozních nákladů těchto tunelů(po celou dobu existence dálnice) ponechám odborníkům. Nemluvě o stržení pramenů Svatováclavských lázní a studní v okolí.
  Kdybych byl benešovským voličem, nemohl bych se dočkat, až za zlomek nákladů na jílovské tunely, spojí pokračování dálnice D4 v rovinatém jihočeském terénu město Písek s Českými Budějovicemi, což vyřeší severojižní dálkovou trasu. A po stropě, který zakryje obchvat Benešova u Konopišťského parku, budou jezdit maminky s kočárky. Jako jílovský volič budu preferovat kandidáty, kteří při výkonu svého mandátu nepřeslechnou menšinový hlas, je-li podložen závažnými argumenty.

  Otakar Šmíd

   

  Zdroj: E15

  Zdroj: E15