Spor ŘSD a bratrů Bratránků vyřešen?

Tento spor jsem sledoval a byl jsem zvědav, zda se dokáží dohodnout, což se nestalo. Celé to na mne dělá dojem, že preferované jednání ŘSD je spíše na sílu a to by mohlo být varování. Zajímalo by mne, kolik opravdu, pokud něco, bylo zmíněným bratrům nabídnuto ze strany ŘSD, tedy jak ŘSD oceňuje firmu, která byla pravděpodobně fungující. Více k tomu např. zde