Na vzhledu záleží…

To, jak naše okolí i veřejná prostranství vypadají, je důležité nejspíš pro většinu obyvatel města. Jsme proto rádi, že téma vnímají jako důležité i kolegové v radě města. Za Zelené s kolegou Oskarem Lažanským dlouhodobě mapujeme černé skládky v okolí města, uklízíme spolu s dobrovolníky vybrané lokality a zapojujeme se také do akce Čistá řeka Sázava. V rámci své hlídkové činnosti nově mapuje nové černé skládky také městská policie. Co se týče právních nástrojů, tak stále platí, že nejúčinnější je prevence a výchova nejmladší generace, nicméně vyhození odpadu do volné krajiny je přestupkem, který je možné hlásit na ORP Černošice.

Dalším problémem řady obcí jsou odstavené vraky – zde si častější návštěvníci sběrného dvora jistě povšimli několika vraků za vjezdem. Město se tedy snaží ve spolupráci s městskou policií být aktivní i v této oblasti. Opět je nutné postupovat striktně v souladu s právní úpravou, a tedy nemohou hned všechny vraky z ulic města zmizet. Určitě i tato iniciativa napomůže tomu, aby veřejný prostor vypadal zas o něco lépe.

Posledním aspektem je vzhled centra města, které je vyhlášeno jako městská památková zóna, což vědí zejména vlastníci nemovitostí. Vedení města chce být ve spolupráci s Ministerstvem kultury a Středočeským krajem aktivní v programu Regenerace městské památkové zóny a získat příspěvek např. na obnovu fasád budov v této zóně. Centrum města by také v ideálním případě mělo působit esteticky jednotně, k čemuž směřuje nový manuál a vyhláška k reklamě na budovách a obchodech, kterou do rady města připravuje radní Jan Kukla.

Věříme, že všechny výše uvedené snahy nezůstanou jen na papíře a poznáte je třeba při procházce městem nebo jeho okolí. Přeji krásné Vánoce a klidný Advent!

 

Jan Stachura

 

Nelegální parkování na veřejné zeleni v ulici Chvojínská

D3 u Jílového možná nebude

Dostáváme dotazy na aktuální stav přípravy dálnice D3 v Posázaví, proto má smysl si krátce připomenout hlavní body.

Předně je důležité připomenout, že dálnice není zdaleka jistá. Nedávné články v mediích neinformovaly přesně, když tvrdily, že dálnice je rozhodnutá. Správně by se mělo říci, že státní správa potvrdila tzv. Západní variantu jako preferovanou. Nic víc a nic méně. Jinak je dálnice tak daleko od realizace, jako asi před deseti lety a možná ještě více.

Aktuálně probíhají soudní spory o udělení výjimek z ochrany pro zvláště chráněné druhy živočichů, probíhají jednání ve věci prodloužení zastaralé a opakovaně propadlé EIA, uzemní řízení dálnice je odloženo na neurčito a stavba jako taková už není mezi prioritními projekty MD pro toto funkční období. Dále je také důležité zmínit, že dálniční spojení z Prahy na jih se zdatně a v tichosti staví přes Příbram a Písek.

Z těchto informací, a nejen z nich, víme, že je celkem slušná pravděpodobnost, že dálnice D3 v Posázaví možná nikdy nebude.

V odporu proti dálnici budeme nadále pokračovat.

Více informaci např. zde: https://www.alternativad3.cz/

Oskar Lažanský

Návrh nového územního plánu – Jílové nesmí být pražský satelit

Jak se nám tady bude žít? Jak se budeme cítit? Bude atmosféra v Jílovém tísnivá, hektická, uvolněná, odpočinková? Může být i cesta do obchodu nebo na poštu příjemnou procházkou nebo radši skočíme do auta, pustíme si hudbu na plné pecky a zkusíme nevnímat, co je tam venku? A co přátelé a známí? Bude nám Jílové i za 20 let dávat smysl po lidské stránce nebo budeme všichni pro sebe navzájem cizinci? Zní to jako něco, co nemůžeme dopředu uhodnout, ale to je velký omyl. Jak bude naše Jílové vypadat, máme plně ve své moci. Díky novému územnímu plánu si určíme, jak velké a husté Jílové může být, jak bude jeho okolí zelené, jak se nám bude cestovat do školy i do práce. Podoba nového návrhu územního plánu je již k vidění na webu jilove.cz.

(Pokračování textu…)

Územní rozvoj – brownfieldy na malém městě

Brownfieldy jsou dlouhodobě nevyužívané plochy v městské zástavbě. Běžně si tento pojem spojujeme s většími městy například u areálu nákladového žižkovského nádraží nebo nábřeží v Karlíně. I menší obce velikosti Jílového mají svoje nevyužívané nebo méně využívané plochy.

V našem městě tuto definici splňuje zcela jistě areál bývalé krizové nemocnice za sídlištěm za školou nebo v menším měřítku budova Šmelcovny s dvorem a rohový pozemek na Pražské ulici u křižovatky s ulicí Rudných dolů. Částečně naplňují termín brownfieldu také některé areály bývalého JZD nebo areál pily v Jílovém – zde by například mohlo probíhat více intenzivních podnikatelských aktivit. Specifikem všech těchto ploch je že jsou v soukromém vlastnictví. Nicméně město i tak může jejich rozvoj a podobu ovlivnit přes několik nástrojů.

(Pokračování textu…)

Zelení - zelená politika

Zelená politika, to v dnešní Evropě není jen ekologie a globální klimatická změna. Zelená témata i řešení se objevují v řadě oblastí od sucha, přes odpadové hospodářství až po například rodinnou politiku a digitální ekonomiku. Zelení vždy prosazují řešení se silným sociálním aspektem a zároveň maximálně šetrné i pro další generace. Zelená řešení upřednostňují společenské dopady před profitem jednotlivce, stejně jako zdánlivě jednoduchá řešení před nákladnými technickými řešeními. Více informací o nás.

Dálnice D3 a řešení dopravy ve městě

Jílovsko stejně jako ostatní regiony u Prahy trápí kvalitní dopravní spojení do hl. města. Zelení navrhují tento problém řešit modernizací stávající silniční sítě, dostavbou pražského okruhu a především kvalitním a rozšířeným systémem veřejné příměstské dopravy po vzoru Německa. Zelení dlouhodobě kritizují předražené dopravní stavby, které jsou navíc plánovány necitlivě “shora” – z tohoto důvodu dlouhodobě kritizujeme trasu dálnice D3 přes Posázavi.

Zapojení veřejnosti do správy města

Správa města je zároveň správa veřejných prostředků z daní nás všech, proto prosazujeme maximální transparentnost a zapojení širší veřejnosti například přes zájmové skupiny, spolky nebo formou participativního rozpočtu. Zapojení veřejnosti není pro nás jen klišé, aktivně se zapojujeme do místního dění a zajímá nás názor občanů na naší politiku. Zároveň podporujeme činnost nejen ve vlastním městě, ale i připojených obcích.

Územní rozvoj - občanská vybavenost, omezení výstavby a obnova infrastruktury

Město Jílové má unikátní historii, a proto je naší prioritou zachování krajinného rázu města a jeho okolí – tedy omezovat nadměrnou a velkoplošnou zástavbu. Dále pak podporujeme nezbytné investice do obnovy a oprav infrastruktury, protože jen tak, lze rozumně a šetrně spravovat obecní majetek. Podporujeme rozvoj občanských služeb a obnova funkčních veřejných prostranství.