Naučná stezka “Vliv dopravních staveb na krajinu”

Nikdy jsme se neměli tak,jako teď, díky ekonomické globalizaci máme na výběr zboží z druhé strany zeměkoule. A díky globální změně klimatu vysychají prameny a z živočichů i rostlin zmizely (a mizí) mnohé, dříve běžné, druhy. Ekonomické globalizaci bezesporu prospěje dálnice spojující Skandinávii s Balkánem. Čechy jsou bohužel v půli její cesty. V severních Čechách silničáři neposlechli ekology, kteří místo suťového svahu navrhovali tunel pod kopcem Kubačka, výsledek známe. Na jih od Prahy ze všech variant vybrali tu jílovskou. Do jaké míry zvolili optimum, poznáme nejlépe v krajině. Proto spolek “Krajina 2000”, s dotací města Jílového u Prahy, vyznačil v trase dálnice naučnou stezku. Díky společnému snažení a nezištné spolupráci členů spolku se po stránce obsahové i výtvarné projekt zdařil.

Číst více

Hustota kamionové dopravy

Rád bych se podělil o zajímavý článek o stavu a možném vývoji kamionové dopravy v Česku. Jelikož tato doprava nemá u nás prakticky alternativní náhradu a dá se očekávat její růst, tak v případě realizace D3 u Jílového, bychom dopad takového množství kamionů pocítili.

Číst více

Zelená pro Jílové

Zelení mají v ČR oproti sousednímu Německu pověst příliš radikální ekologické strany. Strana zelených je v jílovském zastupitelstvu již téměř evergreenem, přesto se alespoň stručně pokusím zopakovat některé naše priority pro Jílové a nejbližší okolí v kontextu posledních rozhodnutí zastupitelstva.

Číst více

Potřebujeme další dálnice?

Tak jsme se dočkali. Tento týden se podařilo otevřít další kousek zmodernizované “dálnice”. Sláva to byla taková, že ani televizní kamery u toho nemohly chybět: zase je u nás o trochu lépe, zase jsme se posunuli o kousek dopředu. Opravdu?

Číst více

Zelení - zelená politika

Zelená politika, to v dnešní Evropě není jen ekologie a globální klimatická změna. Zelená témata i řešení se objevují v řadě oblastí od sucha, přes odpadové hospodářství až po například rodinnou politiku a digitální ekonomiku. Zelení vždy prosazují řešení se silným sociálním aspektem a zároveň maximálně šetrné i pro další generace. Zelená řešení upřednostňují společenské dopady před profitem jednotlivce, stejně jako zdánlivě jednoduchá řešení před nákladnými technickými řešeními. Více informací o nás.

Dálnice D3 a řešení dopravy ve městě

Jílovsko stejně jako ostatní regiony u Prahy trápí kvalitní dopravní spojení do hl. města. Zelení navrhují tento problém řešit modernizací stávající silniční sítě, dostavbou pražského okruhu a především kvalitním a rozšířeným systémem veřejné příměstské dopravy po vzoru Německa. Zelení dlouhodobě kritizují předražené dopravní stavby, které jsou navíc plánovány necitlivě “shora” – z tohoto důvodu dlouhodobě kritizujeme trasu dálnice D3 přes Posázavi.

Zapojení veřejnosti do správy města

Správa města je zároveň správa veřejných prostředků z daní nás všech, proto prosazujeme maximální transparentnost a zapojení širší veřejnosti například přes zájmové skupiny, spolky nebo formou participativního rozpočtu. Zapojení veřejnosti není pro nás jen klišé, aktivně se zapojujeme do místního dění a zajímá nás názor občanů na naší politiku. Zároveň podporujeme činnost nejen ve vlastním městě, ale i připojených obcích.

Územní rozvoj - občanská vybavenost, omezení výstavby a obnova infrastruktury

Město Jílové má unikátní historii, a proto je naší prioritou zachování krajinného rázu města a jeho okolí – tedy omezovat nadměrnou a velkoplošnou zástavbu. Dále pak podporujeme nezbytné investice do obnovy a oprav infrastruktury, protože jen tak, lze rozumně a šetrně spravovat obecní majetek. Podporujeme rozvoj občanských služeb a obnova funkčních veřejných prostranství.