Dálnice D3 přes Posázaví stále není rozhodnuta

I přes jednoznačné titulky v některých médiích dálnice D3 není ani po 4-letech o nic blíže definitivnímu rozhodnutí. Když si to shrneme: trasa dálnice D3 nemá pravomocné územní rozhodnutí a tedy ani stavební povolení. Ze zákona tedy není možné začít s vyvlastňováním pozemků pro stavbu (i když se o nátlak na vlastníky ŘSD pokouší). Dálnice D3 dále nemá schválenou ani výjimku ohledně zvláště chráněných druhů a stále pouze stanovisko EIA z roku 2002 s platností do tohoto roku (vliv na ŽP je u D3 posouzen na základě starých dat např. hluku z dopravy)!

Oproti tomu alternativní “jižní” dálnice D4 má již díky lépe naplánované trase i celkové přípravě projektu všechna platná stavební povolení a stavba aktuálně probíhá- např. zde. Jak je vidět, když chce stát připravit stavbu kvalitně i s ohledem na krajinu a obyvatele tak by to šlo. Dobrou zprávou je i to, že stát začal se stavbou obchvatu Olbramovic na přetížené komunikaci I/3 “stará benešovská”. Předpokládáme tedy, že zbytečně nákladný a necitlivý projekt D3 přes Posázaví zůstane stále jen na papíře. Zelení zůstávají dále proti tomuto celkově nekoncepčnímu projektu.

 

Více k tématu například ZDE .

Zasedání zastupitelstva

Krátce z únorového zastupitelstva:

 • Město uvažuje možnosti využití budovy Záložny na náměstí – prodejna regionálních potravin, informační centrum – co byste v bodově uvítali vy?
 • Město dokončilo několik investičních projektů (ČOV Lado, cesta kolem kostela atd.)  a další jsou v realizaci (např. sběrný dvůr, severní obchvat atd.).
 • Město schválilo podporu spolkům – v našem městě působí řada spolků od kynologů přes cyklisty až po včelaře. Znáte jílovské spolky.

 

V případě dotazů, poznámek apod nám napište na info@jilovezeleni.cz

Zasedání zastupitelstva

Krátce ze zářijového zastupitelstva

 • U participativního rozpočtu již vybráni dodavatelé vítězných projektů – cyklo pumptrack a přechod na ul. Pražská směr Ráček na Radlíku – realizace se stihne ještě letos (v závislosti na počasí)
 • Stavba severního obchvatu začne v září 2021, průjezd bude zachován, cena ca 150 mil. Kč; dokončen do konce roku 22
 • Spolupráce obcí na budoucím provozování a zajištění dodávek vody – memorandum se Suez Gruppe
 • Zvýšení poplatku za odpad na 1200 Kč/rok, cílem je získání více prostředků z vlastníků rekreačních objektů, zároveň schváleno omezení hmotnosti vyváženého stavebního odpadu na sběrný dvůr. Opatření mají přispět k nižší ztrátovosti celého systému odpadu ve městě (aktuálně město doplácí ca 40 % nákladů).
  Daň z nemovitosti – navýšení koeficientu na 3 na celém území města – v průměru o několik set Kč.  Zelení nesouhlasí s tímto navýšením také v souvislosti se zdražením poplatku za odpad výše.
 • přijetí dotace – multifunkční hřiště na Radlíku
 • podpora města – oprava kostela na náměstí
 • nákupy pozemků – cesty Luka p. Medníkem, ulice „Ke Slunci“ – vodovod, kanalizace

Bezpečnější doprava pro chodce v Jílovém

Jedno z témat, které jsme do zastupitelstva přinesli byla bezpečnost chodců ve městě. Na základě návrhu našeho zastupitele Oskara Lažanského vznikla počátkem roku 2020 studie, která analyzovala vybraná místa pro přecházení a přechody v Jílovém. Protože ve veřejném sektoru trvá vše (i díky COVIDu) o trochu déle 🙂 letos se dočkáme prvních úprav dvou míst na ulici Pražská. První drobná úprava je již hotová poblíž křižovatky s ul. Rudných dolů od Normy, a to osvětlení nad přechodem – viz foto. Za podporu děkujeme v případě tohoto přechodu Nadaci ČEZ.

Dále pak snad již na podzim přibyde nový přechod na Radlíku od palírny směrem do ulice k Ráčku, ještě před benzínovou pumpou. Tento přechod je zároveň vítězem participativního rozpočtu – další iniciativy Zelených ve městě. Další místa vyjmenovaná ve studii jsou například – přechod na návsi na Radlíku, zpomalení na příjezdu do města na ul. Šenflukova nebo přechod na Radlíku “U Ručiček”. Věříme, že i díky našemu přispění se bezpečnost chodců ve městě zlepší.

přechod ul. Pražská/Rudných dolů

Zelení - zelená politika

Zelená politika, to v dnešní Evropě není jen ekologie a globální klimatická změna. Zelená témata i řešení se objevují v řadě oblastí od sucha, přes odpadové hospodářství až po například rodinnou politiku a digitální ekonomiku. Zelení vždy prosazují řešení se silným sociálním aspektem a zároveň maximálně šetrné i pro další generace. Zelená řešení upřednostňují společenské dopady před profitem jednotlivce, stejně jako zdánlivě jednoduchá řešení před nákladnými technickými řešeními. Více informací o nás.

Dálnice D3 a řešení dopravy ve městě

Jílovsko stejně jako ostatní regiony u Prahy trápí kvalitní dopravní spojení do hl. města. Zelení navrhují tento problém řešit modernizací stávající silniční sítě, dostavbou pražského okruhu a především kvalitním a rozšířeným systémem veřejné příměstské dopravy po vzoru Německa. Zelení dlouhodobě kritizují předražené dopravní stavby, které jsou navíc plánovány necitlivě “shora” – z tohoto důvodu dlouhodobě kritizujeme trasu dálnice D3 přes Posázavi.

Zapojení veřejnosti do správy města

Správa města je zároveň správa veřejných prostředků z daní nás všech, proto prosazujeme maximální transparentnost a zapojení širší veřejnosti například přes zájmové skupiny, spolky nebo formou participativního rozpočtu. Zapojení veřejnosti není pro nás jen klišé, aktivně se zapojujeme do místního dění a zajímá nás názor občanů na naší politiku. Zároveň podporujeme činnost nejen ve vlastním městě, ale i připojených obcích.

Územní rozvoj - občanská vybavenost, omezení výstavby a obnova infrastruktury

Město Jílové má unikátní historii, a proto je naší prioritou zachování krajinného rázu města a jeho okolí – tedy omezovat nadměrnou a velkoplošnou zástavbu. Dále pak podporujeme nezbytné investice do obnovy a oprav infrastruktury, protože jen tak, lze rozumně a šetrně spravovat obecní majetek. Podporujeme rozvoj občanských služeb a obnova funkčních veřejných prostranství.