Dálnice D3 a krajské volby

Stojíme před volbami do krajského zastupitelstva. Výběr vhodného kandidáta není jednoduchý. Sympatický kandidát mi upřímně řekl, že proti jílovské variantě dálnice D3 nepůjde, protože benešovští voliči, kterých je víc než nás, se jí nemohou dočkat.
Ve třicátých létech dvacátého století se Němci nemohli dočkat, až vůdce obnoví slávu jejich vlasti, ve čtyřicátých létech se zas Češi nemohli dočkat, až se výrobní prostředky stanou majetkem všeho pracujícího lidu. Oba národy svou nedočkavost projevily ve volbách, se známým výsledkem. Příměr není tak nadnesený, jak by se na první pohled zdálo. Dálnice D1 i D5 (kromě nešťastného Valíku) nemají v trase žádný tunel. Pokud kdekoli na světě jsou na dálnici tunely, pak aby zabránily zbytečnému stoupání a klesání. Tři tunely na D3 u Jílového naopak vykazují maximální stoupání a klesání, přípustné pro dálnici. Výpočet investičních a provozních nákladů těchto tunelů(po celou dobu existence dálnice) ponechám odborníkům. Nemluvě o stržení pramenů Svatováclavských lázní a studní v okolí.
Kdybych byl benešovským voličem, nemohl bych se dočkat, až za zlomek nákladů na jílovské tunely, spojí pokračování dálnice D4 v rovinatém jihočeském terénu město Písek s Českými Budějovicemi, což vyřeší severojižní dálkovou trasu. A po stropě, který zakryje obchvat Benešova u Konopišťského parku, budou jezdit maminky s kočárky. Jako jílovský volič budu preferovat kandidáty, kteří při výkonu svého mandátu nepřeslechnou menšinový hlas, je-li podložen závažnými argumenty.

Otakar Šmíd

 

Zdroj: E15

Zdroj: E15

Krajské volby 4. a 5. října 2020

Volte změnu v krajských volbách, volte koalici Zelených, TOP09 a Pavla Teličky. Za tuto koalici kandiduje naše zastupitelka Mladé Boleslavi Jana Krumpholcová a také jesenická radní Jana Vidímová!

 

 

Dejte vejce malovaný

Velikonoce vycházejí ze tří tradic. Starozákonní – Mojžíš cestou z Egypta obdržel desatero Božích přikázání, novozákonní – Ježíš se obětoval za všechny kající se hříšníky. A pohanskou – chlapci “pomladili” dívky metličkou a dívky je odměnily malovanými vejci.

(Pokračování textu…)

Zelení - zelená politika

Zelená politika, to v dnešní Evropě není jen ekologie a globální klimatická změna. Zelená témata i řešení se objevují v řadě oblastí od sucha, přes odpadové hospodářství až po například rodinnou politiku a digitální ekonomiku. Zelení vždy prosazují řešení se silným sociálním aspektem a zároveň maximálně šetrné i pro další generace. Zelená řešení upřednostňují společenské dopady před profitem jednotlivce, stejně jako zdánlivě jednoduchá řešení před nákladnými technickými řešeními. Více informací o nás.

Dálnice D3 a řešení dopravy ve městě

Jílovsko stejně jako ostatní regiony u Prahy trápí kvalitní dopravní spojení do hl. města. Zelení navrhují tento problém řešit modernizací stávající silniční sítě, dostavbou pražského okruhu a především kvalitním a rozšířeným systémem veřejné příměstské dopravy po vzoru Německa. Zelení dlouhodobě kritizují předražené dopravní stavby, které jsou navíc plánovány necitlivě “shora” – z tohoto důvodu dlouhodobě kritizujeme trasu dálnice D3 přes Posázavi.

Zapojení veřejnosti do správy města

Správa města je zároveň správa veřejných prostředků z daní nás všech, proto prosazujeme maximální transparentnost a zapojení širší veřejnosti například přes zájmové skupiny, spolky nebo formou participativního rozpočtu. Zapojení veřejnosti není pro nás jen klišé, aktivně se zapojujeme do místního dění a zajímá nás názor občanů na naší politiku. Zároveň podporujeme činnost nejen ve vlastním městě, ale i připojených obcích.

Územní rozvoj - občanská vybavenost, omezení výstavby a obnova infrastruktury

Město Jílové má unikátní historii, a proto je naší prioritou zachování krajinného rázu města a jeho okolí – tedy omezovat nadměrnou a velkoplošnou zástavbu. Dále pak podporujeme nezbytné investice do obnovy a oprav infrastruktury, protože jen tak, lze rozumně a šetrně spravovat obecní majetek. Podporujeme rozvoj občanských služeb a obnova funkčních veřejných prostranství.