Aktuality o D3

 • Dálnice D3 a krajské volby

  Stojíme před volbami do krajského zastupitelstva. Výběr vhodného kandidáta není jednoduchý. Sympatický kandidát mi upřímně řekl, že proti jílovské variantě dálnice D3 nepůjde, protože benešovští voliči, kterých je víc než nás, se jí nemohou dočkat.
  Ve třicátých létech dvacátého století se Němci nemohli dočkat, až vůdce obnoví slávu jejich vlasti, ve čtyřicátých létech se zas Češi nemohli dočkat, až se výrobní prostředky stanou majetkem všeho pracujícího lidu. Oba národy svou nedočkavost projevily ve volbách, se známým výsledkem. Příměr není tak nadnesený, jak by se na první pohled zdálo. Dálnice D1 i D5 (kromě nešťastného Valíku) nemají v trase žádný tunel. Pokud kdekoli na světě jsou na dálnici tunely, pak aby zabránily zbytečnému stoupání a klesání. Tři tunely na D3 u Jílového naopak vykazují maximální stoupání a klesání, přípustné pro dálnici. Výpočet investičních a provozních nákladů těchto tunelů(po celou dobu existence dálnice) ponechám odborníkům. Nemluvě o stržení pramenů Svatováclavských lázní a studní v okolí.
  Kdybych byl benešovským voličem, nemohl bych se dočkat, až za zlomek nákladů na jílovské tunely, spojí pokračování dálnice D4 v rovinatém jihočeském terénu město Písek s Českými Budějovicemi, což vyřeší severojižní dálkovou trasu. A po stropě, který zakryje obchvat Benešova u Konopišťského parku, budou jezdit maminky s kočárky. Jako jílovský volič budu preferovat kandidáty, kteří při výkonu svého mandátu nepřeslechnou menšinový hlas, je-li podložen závažnými argumenty.

  Otakar Šmíd

   

  Zdroj: E15

  Zdroj: E15

 • Naučná stezka “Vliv dopravních staveb na krajinu”

  Nikdy jsme se neměli tak,jako teď, díky ekonomické globalizaci máme na výběr zboží z druhé strany zeměkoule. A díky globální změně klimatu vysychají prameny a z živočichů i rostlin zmizely (a mizí) mnohé, dříve běžné, druhy. Ekonomické globalizaci bezesporu prospěje dálnice spojující Skandinávii s Balkánem. Čechy jsou bohužel v půli její cesty. V severních Čechách silničáři neposlechli ekology, kteří místo suťového svahu navrhovali tunel pod kopcem Kubačka, výsledek známe. Na jih od Prahy ze všech variant vybrali tu jílovskou. Do jaké míry zvolili optimum, poznáme nejlépe v krajině. Proto spolek “Krajina 2000”, s dotací města Jílového u Prahy, vyznačil v trase dálnice naučnou stezku. Díky společnému snažení a nezištné spolupráci členů spolku se po stránce obsahové i výtvarné projekt zdařil.

  (Pokračování textu…)

 • Hluk z dálnice

  Ačkoliv dle ŘSD nebude Jílové hlukem z dálnice zasažené vůbec, já se domnívám, že tato stavba bude natolik blízko, že šíření hluku se nepodaří zabránit a hlukem budeme zatíženi do určité míry všichni. A pokud na to skutečně dojde, tak už bude pozdě něco měnit a budeme v tom tady muset žít navždy. Takovou zkušenost mají v Jesenici a u nás by to bylo podobné.

  (Pokračování textu…)