Aktuality o D3

 • Naučná stezka “Vliv dopravních staveb na krajinu”

  Nikdy jsme se neměli tak,jako teď, díky ekonomické globalizaci máme na výběr zboží z druhé strany zeměkoule. A díky globální změně klimatu vysychají prameny a z živočichů i rostlin zmizely (a mizí) mnohé, dříve běžné, druhy. Ekonomické globalizaci bezesporu prospěje dálnice spojující Skandinávii s Balkánem. Čechy jsou bohužel v půli její cesty. V severních Čechách silničáři neposlechli ekology, kteří místo suťového svahu navrhovali tunel pod kopcem Kubačka, výsledek známe. Na jih od Prahy ze všech variant vybrali tu jílovskou. Do jaké míry zvolili optimum, poznáme nejlépe v krajině. Proto spolek “Krajina 2000”, s dotací města Jílového u Prahy, vyznačil v trase dálnice naučnou stezku. Díky společnému snažení a nezištné spolupráci členů spolku se po stránce obsahové i výtvarné projekt zdařil.

  Číst více

 • Hluk z dálnice

  Ačkoliv dle ŘSD nebude Jílové hlukem z dálnice zasažené vůbec, já se domnívám, že tato stavba bude natolik blízko, že šíření hluku se nepodaří zabránit a hlukem budeme zatíženi do určité míry všichni. A pokud na to skutečně dojde, tak už bude pozdě něco měnit a budeme v tom tady muset žít navždy. Takovou zkušenost mají v Jesenici a u nás by to bylo podobné.

  Číst více

 • Potřebujeme další dálnice?

  Tak jsme se dočkali. Tento týden se podařilo otevřít další kousek zmodernizované “dálnice”. Sláva to byla taková, že ani televizní kamery u toho nemohly chybět: zase je u nás o trochu lépe, zase jsme se posunuli o kousek dopředu. Opravdu?

  Číst více