Naučná stezka “Vliv dopravních staveb na krajinu”

Nikdy jsme se neměli tak,jako teď, díky ekonomické globalizaci máme na výběr zboží z druhé strany zeměkoule. A díky globální změně klimatu vysychají prameny a z živočichů i rostlin zmizely (a mizí) mnohé, dříve běžné, druhy. Ekonomické globalizaci bezesporu prospěje dálnice spojující Skandinávii s Balkánem. Čechy jsou bohužel v půli její cesty. V severních Čechách silničáři neposlechli ekology, kteří místo suťového svahu navrhovali tunel pod kopcem Kubačka, výsledek známe. Na jih od Prahy ze všech variant vybrali tu jílovskou. Do jaké míry zvolili optimum, poznáme nejlépe v krajině. Proto spolek “Krajina 2000”, s dotací města Jílového u Prahy, vyznačil v trase dálnice naučnou stezku. Díky společnému snažení a nezištné spolupráci členů spolku se po stránce obsahové i výtvarné projekt zdařil.

První zastavení stezky je ve Svatováclavských lázních, které by se v důsledku dálničního tunelu pod Skalkou staly lázněmi bez vody. Panel uvádí historii, která zavedla trasu dálnice do těchto končin. Druhé zastavení je v místech plánované mimoúrovňové křižovatky ve vrcholu stoupání, s uvedením důsledků, které tento jílovský exit vygeneruje. Třetí zastavení je na začátku vrstevnicové polní cesty, která odbočuje z Lucké silnice k jihu. Je věnován vlivu dálnice na krajinu a ohrožené druhy živočichů. Čtvrté zastavení je v blízkosti nezmapovaných středověkých dolů, které skrývají nebezpečí obdobné jako suťový svah v Českém středohoří. Pátým zastavením je vyhlídkový altán, s nejhezčím pohledem na jižní břeh Sázavy. Když jej spolek Krajina 2000 na počátku milenia stavěl, byla dálnice plánována západně od něj, podle dnešních plánů se dálnice vynoří z tunelu východně od altánu a po mostě, který bude pokračovat estakádou nad Rakouskou hospodou, překlene Sázavu. V altánu je zvětšená mapa ŘSD Poslední šesté zastavení, v Lukách pod Medníkem, je věnováno vlivu dálnice na obyvatelstvo.

Jelikož stezka začíná u hospody V Lázních a končí u hospody U Holubů, lze spojit potěšení z dosud krásné krajiny i s občerstvením. Kdo si chce stezku projít virtuálně, může na https: //www.facebook.com/krajina 2000, nebo ZDE.

Otakar Šmíd