Rizika D3 u Jílového

 • Krajina po stavbě D3

  V tomto článku bych rád ukázal, jak může D3 ovlivnit vzhled okolí Jílového.

  Vizualizace od ŘSD v tomto videu ukazují idylický stav po dokončení D3.

  Bohužel realita by byla jiná. Dálnice nejen naruší krajinu, ale sekundárně spustí další stavby, dopravu a zatížení krajiny, což je dobře vidět na fotce Modletic níže.

  Číst více

 • Dálnice D3 a ohrožení zdrojů pitné vody

  Trasa dálnice D3 na Jílovsku je naplánována se 2 dlouhými tunely – tunel Kamenná Vrata a tunel Luka před přemostěním Sázavy směrem na Rakousy. Hladina podzemní vody je v horninách Jílovského pásma vázána na nepravidelné pukliny a může být stavbou tunelů a doprovodným odvodněním dálnice významně snížena. I přestože ŘSD tvrdí, že dopad dálnice na podzemní vody bude minimální, zprávy z ostatních úseků dálnic v ČR ukazují jiný obrázek (D3 u Č. Budějovic, D35 u Vysokého Mýta nebo obce u dálnice D8). Slibovaná náhradní řešení v podobě vodovodu stavěného společně s dálnicí mají často nedořešené financování – peníze na dálnici nebudou určeny na financování vodovodu (článek na toto téma zde).

  Číst více

 • Dálnice D3 a hluk

  Jedním ze zásadních dopadů stavby dálnic na kvalitu života je hluk. Dálnice i přes protihlukové zábrany, valy a další opatření šíří 24 h denně hluk způsobený především projížděním kamiónů a třením kol o povrch dálnice.

  Optimisté i ŘSD namítají, že před stavbou byly zpracovány odborné hlukové studie a mapy, ale… Zaprvé tyto podklady sledují splnění vyhláškou daných limitů a řadě lidí vadí i hluk, který je sice povolený vyhláškou, ale stále rušivý. Druhým a závažnějším argumentem zpochybňujícím přesnost těchto studií je to, že hlavním parametrem je množství projíždějících automobilů, a to může být ve studiích značně podhodnoceno případně studie zpracovány účelově.

  Příklady špatně fungující praxe z výstavby dálnic a ochrany před hlukem jsou například tyto: nedostatečné protihlukové zábrany u D2 (i přes splnění zákonných limitů), překročení hlukových limitů navzdory původním odborným modelům – Dobřejovice – Pražský okruh.

  Dálnice D3 by se hlukem Jílovska dotkla především v oblasti plánovaného exitu – Studené, Kamenná Vrata, západní část města. Hluk by zvýšil také doprovodný obchvat města od hřbitova přes Pepř z kopce k ČOV. Samostatným zdrojem hluku by pak byl vysoký most přes Sázavu – hluk v Lukách, Bohulibech a díky efektu údolí ještě dále.

  Dlouhodobé vystavení nadměrnému hluku může mít negativní trvalé následky v podobě například nespavosti, migrén atp. Při každém otevření okna doma bychom si měli pro sebe říci, zda nám za ten klid dálnice a její 3 min navíc při cestě do Prahy, stojí.

  Vytvořil: Jan Stachura