Aktuality o D3

 • Potřebujeme další dálnice?

  Tak jsme se dočkali. Tento týden se podařilo otevřít další kousek zmodernizované “dálnice”. Sláva to byla taková, že ani televizní kamery u toho nemohly chybět: zase je u nás o trochu lépe, zase jsme se posunuli o kousek dopředu. Opravdu?

  (Pokračování textu…)

 • Krajina po stavbě D3

  V tomto článku bych rád ukázal, jak může D3 ovlivnit vzhled okolí Jílového.

  Vizualizace od ŘSD v tomto videu ukazují idylický stav po dokončení D3.

  Bohužel realita by byla jiná. Dálnice nejen naruší krajinu, ale sekundárně spustí další stavby, dopravu a zatížení krajiny, což je dobře vidět na fotce Modletic níže.

  (Pokračování textu…)

 • Dálnice D3 a ohrožení zdrojů pitné vody

  Trasa dálnice D3 na Jílovsku je naplánována se 2 dlouhými tunely – tunel Kamenná Vrata a tunel Luka před přemostěním Sázavy směrem na Rakousy. Hladina podzemní vody je v horninách Jílovského pásma vázána na nepravidelné pukliny a může být stavbou tunelů a doprovodným odvodněním dálnice významně snížena. I přestože ŘSD tvrdí, že dopad dálnice na podzemní vody bude minimální, zprávy z ostatních úseků dálnic v ČR ukazují jiný obrázek (D3 u Č. Budějovic, D35 u Vysokého Mýta nebo obce u dálnice D8). Slibovaná náhradní řešení v podobě vodovodu stavěného společně s dálnicí mají často nedořešené financování – peníze na dálnici nebudou určeny na financování vodovodu (článek na toto téma zde).

  (Pokračování textu…)