Dálnice D3 a krajské volby

Stojíme před volbami do krajského zastupitelstva. Výběr vhodného kandidáta není jednoduchý. Sympatický kandidát mi upřímně řekl, že proti jílovské variantě dálnice D3 nepůjde, protože benešovští voliči, kterých je víc než nás, se jí nemohou dočkat.
Ve třicátých létech dvacátého století se Němci nemohli dočkat, až vůdce obnoví slávu jejich vlasti, ve čtyřicátých létech se zas Češi nemohli dočkat, až se výrobní prostředky stanou majetkem všeho pracujícího lidu. Oba národy svou nedočkavost projevily ve volbách, se známým výsledkem. Příměr není tak nadnesený, jak by se na první pohled zdálo. Dálnice D1 i D5 (kromě nešťastného Valíku) nemají v trase žádný tunel. Pokud kdekoli na světě jsou na dálnici tunely, pak aby zabránily zbytečnému stoupání a klesání. Tři tunely na D3 u Jílového naopak vykazují maximální stoupání a klesání, přípustné pro dálnici. Výpočet investičních a provozních nákladů těchto tunelů(po celou dobu existence dálnice) ponechám odborníkům. Nemluvě o stržení pramenů Svatováclavských lázní a studní v okolí.
Kdybych byl benešovským voličem, nemohl bych se dočkat, až za zlomek nákladů na jílovské tunely, spojí pokračování dálnice D4 v rovinatém jihočeském terénu město Písek s Českými Budějovicemi, což vyřeší severojižní dálkovou trasu. A po stropě, který zakryje obchvat Benešova u Konopišťského parku, budou jezdit maminky s kočárky. Jako jílovský volič budu preferovat kandidáty, kteří při výkonu svého mandátu nepřeslechnou menšinový hlas, je-li podložen závažnými argumenty.

Otakar Šmíd

 

Zdroj: E15

Zdroj: E15