Na vzhledu záleží…

To, jak naše okolí i veřejná prostranství vypadají, je důležité nejspíš pro většinu obyvatel města. Jsme proto rádi, že téma vnímají jako důležité i kolegové v radě města. Za Zelené s kolegou Oskarem Lažanským dlouhodobě mapujeme černé skládky v okolí města, uklízíme spolu s dobrovolníky vybrané lokality a zapojujeme se také do akce Čistá řeka Sázava. V rámci své hlídkové činnosti nově mapuje nové černé skládky také městská policie. Co se týče právních nástrojů, tak stále platí, že nejúčinnější je prevence a výchova nejmladší generace, nicméně vyhození odpadu do volné krajiny je přestupkem, který je možné hlásit na ORP Černošice.

Dalším problémem řady obcí jsou odstavené vraky – zde si častější návštěvníci sběrného dvora jistě povšimli několika vraků za vjezdem. Město se tedy snaží ve spolupráci s městskou policií být aktivní i v této oblasti. Opět je nutné postupovat striktně v souladu s právní úpravou, a tedy nemohou hned všechny vraky z ulic města zmizet. Určitě i tato iniciativa napomůže tomu, aby veřejný prostor vypadal zas o něco lépe.

Posledním aspektem je vzhled centra města, které je vyhlášeno jako městská památková zóna, což vědí zejména vlastníci nemovitostí. Vedení města chce být ve spolupráci s Ministerstvem kultury a Středočeským krajem aktivní v programu Regenerace městské památkové zóny a získat příspěvek např. na obnovu fasád budov v této zóně. Centrum města by také v ideálním případě mělo působit esteticky jednotně, k čemuž směřuje nový manuál a vyhláška k reklamě na budovách a obchodech, kterou do rady města připravuje radní Jan Kukla.

Věříme, že všechny výše uvedené snahy nezůstanou jen na papíře a poznáte je třeba při procházce městem nebo jeho okolí. Přeji krásné Vánoce a klidný Advent!

 

Jan Stachura

 

Nelegální parkování na veřejné zeleni v ulici Chvojínská