Akce

 • Pouť krajinou, která možná nebude – vycházka v plánované trase D3 přes Posázaví

  Počátek v sobotu 26. 9. v 10 h zde

 • Naučná stezka “Vliv dopravních staveb na krajinu”

  Nikdy jsme se neměli tak,jako teď, díky ekonomické globalizaci máme na výběr zboží z druhé strany zeměkoule. A díky globální změně klimatu vysychají prameny a z živočichů i rostlin zmizely (a mizí) mnohé, dříve běžné, druhy. Ekonomické globalizaci bezesporu prospěje dálnice spojující Skandinávii s Balkánem. Čechy jsou bohužel v půli její cesty. V severních Čechách silničáři neposlechli ekology, kteří místo suťového svahu navrhovali tunel pod kopcem Kubačka, výsledek známe. Na jih od Prahy ze všech variant vybrali tu jílovskou. Do jaké míry zvolili optimum, poznáme nejlépe v krajině. Proto spolek “Krajina 2000”, s dotací města Jílového u Prahy, vyznačil v trase dálnice naučnou stezku. Díky společnému snažení a nezištné spolupráci členů spolku se po stránce obsahové i výtvarné projekt zdařil.

  (Pokračování textu…)

 • Hustota kamionové dopravy

  Rád bych se podělil o zajímavý článek o stavu a možném vývoji kamionové dopravy v Česku. Jelikož tato doprava nemá u nás prakticky alternativní náhradu a dá se očekávat její růst, tak v případě realizace D3 u Jílového, bychom dopad takového množství kamionů pocítili.

  (Pokračování textu…)