Zelení ve vedení města

Po volbách v roce 2022 jsme se jako Zelení rozhodli vítěznému uskupení staronového starosty Pavla Peška nabídnout své schopnosti a zkušenosti a zapojení do vedení města.

Nabídli jsme, že se Jan Stachura stane uvolněným místostarostou a tedy bude mít na město čas na plný úvazek. Dále jsme nabídli kompetenci Michala Bernarda v oblasti dokončení nového územního plánu města. Kolega zastupitel O. Lažanský chtěl pokračovat v oblastech retence vody v krajině, budování cyklostezek a obecně péči v krajině.

Pavel Pešek i partneři z Rady města z ODS nakonec na naši nabídku přistoupili a my i přes názorové neshody především k tématu D3 věříme, že se nám i v tomto sestavení rady podaří prosadit témata z našeho programu a také část z nich realizovat.

za Zelené, J. Stachura