Články

 • Zasedání zastupitelstva

  Krátce z únorového zastupitelstva:

  • Město uvažuje možnosti využití budovy Záložny na náměstí – prodejna regionálních potravin, informační centrum – co byste v bodově uvítali vy?
  • Město dokončilo několik investičních projektů (ČOV Lado, cesta kolem kostela atd.)  a další jsou v realizaci (např. sběrný dvůr, severní obchvat atd.).
  • Město schválilo podporu spolkům – v našem městě působí řada spolků od kynologů přes cyklisty až po včelaře. Znáte jílovské spolky.

   

  V případě dotazů, poznámek apod nám napište na info@jilovezeleni.cz

 • Zasedání zastupitelstva

  Krátce ze zářijového zastupitelstva

  • U participativního rozpočtu již vybráni dodavatelé vítězných projektů – cyklo pumptrack a přechod na ul. Pražská směr Ráček na Radlíku – realizace se stihne ještě letos (v závislosti na počasí)
  • Stavba severního obchvatu začne v září 2021, průjezd bude zachován, cena ca 150 mil. Kč; dokončen do konce roku 22
  • Spolupráce obcí na budoucím provozování a zajištění dodávek vody – memorandum se Suez Gruppe
  • Zvýšení poplatku za odpad na 1200 Kč/rok, cílem je získání více prostředků z vlastníků rekreačních objektů, zároveň schváleno omezení hmotnosti vyváženého stavebního odpadu na sběrný dvůr. Opatření mají přispět k nižší ztrátovosti celého systému odpadu ve městě (aktuálně město doplácí ca 40 % nákladů).
   Daň z nemovitosti – navýšení koeficientu na 3 na celém území města – v průměru o několik set Kč.  Zelení nesouhlasí s tímto navýšením také v souvislosti se zdražením poplatku za odpad výše.
  • přijetí dotace – multifunkční hřiště na Radlíku
  • podpora města – oprava kostela na náměstí
  • nákupy pozemků – cesty Luka p. Medníkem, ulice „Ke Slunci“ – vodovod, kanalizace
 • Bezpečnost pro chodce v Jílovém

  Vyšší bezpečnost pro chodce v Jílovém bylo jedno z našich předvolebních témat. Jelikož se snažíme aspoň v rámci možností sliby plnit, díky Oskarovi Lažanskému vznikla studie vytipovaných nebezpečných míst – např. přechod na Radlíku na návsi, Šenflukova atd., kde bylo zároveň navrženo možné řešení a zlepšení této situace (zpomalení dopravy, zpřehlednění situace).

  Aby řešení nezůstala jen na papíře, tak první tři místa – například nový přechod směrem k Ráčku nebo vytvoření ostrůvku u přechodu na návsi na Radlíku v Jílovém. Bezpečnost dopravy je pro nás prioritou, podporujeme tedy i dostavby chodníků a například bezpečný příjezd ke škole. V novém období bychom chtěli dotáhnout ještě více opatření – například dlouho slibovaný chodník do lokality “U Ručiček” na Radlíku a také chodník do lokality v Lázních v Jílovém podél nového sběrného dvora.

  Nový přechod Radlík směr k Ráčku (realizace v participativním rozpočtu)