Zasedání zastupitelstva

Krátce ze zářijového zastupitelstva

  • U participativního rozpočtu již vybráni dodavatelé vítězných projektů – cyklo pumptrack a přechod na ul. Pražská směr Ráček na Radlíku – realizace se stihne ještě letos (v závislosti na počasí)
  • Stavba severního obchvatu začne v září 2021, průjezd bude zachován, cena ca 150 mil. Kč; dokončen do konce roku 22
  • Spolupráce obcí na budoucím provozování a zajištění dodávek vody – memorandum se Suez Gruppe
  • Zvýšení poplatku za odpad na 1200 Kč/rok, cílem je získání více prostředků z vlastníků rekreačních objektů, zároveň schváleno omezení hmotnosti vyváženého stavebního odpadu na sběrný dvůr. Opatření mají přispět k nižší ztrátovosti celého systému odpadu ve městě (aktuálně město doplácí ca 40 % nákladů).
    Daň z nemovitosti – navýšení koeficientu na 3 na celém území města – v průměru o několik set Kč.  Zelení nesouhlasí s tímto navýšením také v souvislosti se zdražením poplatku za odpad výše.
  • přijetí dotace – multifunkční hřiště na Radlíku
  • podpora města – oprava kostela na náměstí
  • nákupy pozemků – cesty Luka p. Medníkem, ulice „Ke Slunci“ – vodovod, kanalizace