Právní servis pro D3

  • Dálnice D3 pohledem Ekologického právního servisu

    Dálnice D3 je kontroverzní stavbou. Ačkoliv veřejnost je o její nezbytnosti intenzivně přesvědčována všemi zainteresovanými (krajské úřady Středočeského a Jihočeského kraje, Ministerstvem pro místní rozvoj a Ministerstvem dopravy), opak zdá se být pravdou. Nízké přepravní intenzity na stávajícím tahu, existence paralelní (dnes častěji využívané) komunikace z Prahy na jih (R4 + I/20), výstavba IV. multimodálního železničního koridoru a předpokládaný průchod ekologicky hodnotnou a terénně náročnou krajinou jsou zamlčovanými fakty.

     

    27.08.2014 00:37

12