Co nového s dálnicí D3?

2/2008 Ve vánočním čísle Zeleného Posázaví jsme informovali o zahájení řízení EIA k posouzení vlivů této plánované dálnice ve Středočeském kraji na životní prostředí a o usnesení vlády č. 1064 z 19. září 2007, které uložilo ministrům dopravy a životního prostředí jmenovat skupinu odborníků, která vyhodnotí variantní řešení čtyř liniových dopravních staveb, včetně středočeského úseku dálnice D3.

Po vzájemné korespondenci ministrů a jejich náměstků, ministr dopravy jmenoval do této skupiny pět odborníků z dopravních a stavebních fakult, ministr životního prostředí pět odborníků z fakult stavební, architektury, přírodovědecké a životního prostředí. Sdružení obcí KLID všem uvedeným odborníkům zaslalo materiály o problematičnosti t. zv. Stabilizované trasy D3, alternativních návrzích tras a dílčích výsledcích řízení EIA. Skupina se poprvé sešla 11. 6. 2008. Jednou z posuzovaných liniových staveb je rychlostní silnice z Brna do Vídně, kde se mělo rozhodnout, zda povede přes Pálavu nebo (šetrněji) kolem Břeclavi. Podle mediálních informací povede jedna přes Pálavu, později druhá kolem Břeclavi. Tato duplicita naznačuje možnost, že hlavní evropský severojižní tah půjde z Katovic přes Moravu na Vídeň a obejde Alpy z východu (a nebude je muset zdolávat, jako u jihočeské varianty).

Jelikož nejsou dostatečně rozpracovány variantní trasy dálnice D3 ve Středočeském kraji a jejich vyhodnocování skupinou odborníků by bylo duplicitní k současně probíhajícímu procesu EIA, navrhl ministr ŽP RNDr. Martin Bursík ministru dopravy Ing. Aleši Řebíčkovi, aby o dálnici D3 ve Středočeském kraji znovu jednala vláda s tím, že termín stanoví na 6 měsíců po dopracování dokumentace EIA a že vyhodnocení bude provedeno metodou standardní multikriteriální analýzy, objednané společně MD a MŽP u externí firmy na základě transparentního výběrového řízení.

Naděje, na konečně opravdu objektivní a komplexní posouzení optimální trasy D3 ve Středočeském kraji, je však svázána s jasnou vizí a osobní kvalitou ministra Bursíka. Zesílí-li destruktivní působení vnitřní opozice ve vládních stranách (bohužel včetně té zelené) budou tyto naděje vážně ohroženy. Na druhé straně, pokud by vznikla vláda, poctivě preferující ekonomické přístupy a inertní k lobystickým tlakům, je pravděpodobné, že u vědomí dokončování rychlostní silnice R4 z Prahy do Písku, by dala k ledu středočeskou část dálnice D3, která s ní má být paralelní, stejně jako to udělala Klausova vláda v polovině devadesátých let.

(oš)

27.08.2014 16:31