Dejte vejce malovaný

Velikonoce vycházejí ze tří tradic. Starozákonní – Mojžíš cestou z Egypta obdržel desatero Božích přikázání, novozákonní – Ježíš se obětoval za všechny kající se hříšníky. A pohanskou – chlapci “pomladili” dívky metličkou a dívky je odměnily malovanými vejci.

V dobách vzniku této tradice malba na vejci nahrazovala písmo a nejkrásněji malované vejce přivedlo obdarovaného do chaloupky pomlazené dívky. Chaloupka byla krytá doškem, který impregnoval kouř z otevřeného ohniště. Stejně primitivní kurník měly slepičky, které vejce snášely a na dvorku sezobly, co chtěly.
Jak staletí ubíhala, chaloupka byla vylepšována od kamen až po mikrovlnku. Naopak kurníky s dvorkem nahradily velkochovy s posledním stádiem klecových chovů, kde slepice nemůžou roztáhnout křídla a občas se navzájem uklovou. Českým lidem volené celebrity svorně hlásají, že nemohou klecový chov zakázat. To prý musí Evropská unie! A straší zdražením vajec. Je však zajímavé, že v jílovské Normě vejce z podestýlky jsou teď v březnu stejně drahá, jako z klecových chovů. Množství antibiotik v klecových chovech pak ruší účinnost mnoha léků.
Základem tržního hospodářství je zákon nabídky a poptávky. Chci Vás proto tímto vyzvat: nekupujte vejce z klecových chovů a šiřte tuto výzvu dál!

Otakar Šmíd