Jílové v Evropě

Ne, nenavrhuji změnu názvu města, jen malé zamyšlení nad některými květnovými výročími. Dne 8. května 1945 skončila strašná válka, ale současně jsme vyměnili poddanství k Hitlerovi za poddanství ke  Stalinovi. Následující válka naštěstí zůstala ve  studeném stadiu, díky čemuž dosud existujeme.

Před patnácti lety, 1. května 2004, Česká republika vstoupila do Evropské unie. Je zajímavý rozdíl mezi individuální a kolektivní morálkou. Těžko se někdo bude chlubit, že se oženil proto, aby z partnerky vytahal co nejvíc peněz. V případě členství v EU mnohým tento postoj připadá užitečný a mnozí cynikové loví volební hlasy výzvou k odchodu, až pěnezovod vyschne. Evropská unie není dokonalá, žádné lidské dílo není dokonalé, ale zasloužila se o nejdelší období míru na našem kontinentu v celých jeho známých dějinách. Někdejší po staletí znepřátelené země pomalu srůstají, ze Štrasburku přes Rýn jezdí tramvaj.

Desinformace na sociálních sítích a v některých privátních mediích odvádí pozornost veřejnosti od podstaty problémů. Podpora humanitárních sbírek a dobrovolná práce v obecně prospěšných spolcích (i zde v Jílovém), dává však naději do budoucna. Přijďte proto 24. a 25. května zvolit zodpovědné poslance do Evropského parlamentu, aby Evropskou unii o kousek posunuli k dokonalosti!

Otakar Šmíd