Krátce ze zastupitelstva – prosinec 2019

Pouze v bodech přinášíme souhrn nejdůležitějších rozhodnutí posledního zastupitelstva roku 2019:

  • Schválen rozpočet na rok 2020 včetně participativního rozpočtu – hlavní naše výtky k pomalé přípravě a čerpání velkých investičních akcí

  • Schválen prodej pozemků Višňovka – Radlík developerovi – Zelení nesouhlasí s tímto prodejem a s kompletním zastavěním této lokality.
  • Neodsouhlaseno zařazení bodu k nesouhlasu města s trasou dálnice D3 přes Posázaví – Zelení dlouhodobě nesouhlasí s trasou dálnice D3 přes Posázaví – více k samotnému hlasování zde.
  • Aktualizace vyhlášky k systému sběru a třídění odpadu MESOH – Zelení dlouhodobě podporují lepší evidenci i vyšší třídění odpadů a tedy i systém MESOH.
  • Schválení změny ÚP č. 3b – schválení řady dílčích změn ÚP dle vedením města schváleného zadání – nesouhlasíme především s novými zastavitelnými plochami u budoucího obchvatu města.
  • Zpracování strategického plánu města – Zelení v souladu se svým programem podporují zpracování strategického plánu formou maximální participace veřejnosti, spolků i dalších zájmových skupin (podnikatelé). Klíčové priority a směřování by mělo určit zastupitelstvo města.