Místo dálnice D3 se bude u Benešova jezdit tunelem a po objezdech

Pod tímto názvem dne 24. května 2016 iDNES.cz, s odkazem na generálního ředitele ŘSD Jana Kroupu, sděluje, že ještě letos začnou úpravy silnice I/3 z Mirošovic kolem Benešova. Vznikne vystřídaný třípruh s mimoúrovňovými křižovatkami u Čtyřkol a Červených Vršků.

 

Na sever a na jih od Benešova budou dvoupruhové kruhové objezdy pro lokální zpomalení aut. Mezi Benešovem a Konopišťským parkem bude 160 metrový zahloubený tunel, nad nímž se obnoví historický pěší přístup do zámeckého parku z Benešova.

Před 18 léty sdružení Krajina 2000 prostřednictvím atelieru Promika představilo obdobný projekt. Prosazovatelé západní varianty dálnice D3 návrh zesměšňovali např. v Blesku fotomontáží tunelu pod zámkem Konopiště a veřejně prohlašovali, že protihlukové stěny stavějí tak, aby nešlo silnici rozšířit o další pruh. Obyvatelé obcí podél silnice I/3, trpící dopravou, se tak stávali rukojmími při prosazování D3. ŘSD nynější, velmi sympatickou, změnu postoje odůvodňuje tím, že dálnici D3 nezačne stavět před rokem 2024 a chce pomoci současné generaci.

Vidím nejméně další dva důvody zušlechtění silnice I/3 místo stavby D3: Jedním je nevhodné severní zaústění D3, způsobující dopravní kolaps při jižním vstupu do Prahy. Uvažované lokální spojky, které se navíc setkávají s tvrdým odporem rozvíjejících se obcí na okraji Prahy, by kolaps neodstranily, ale posunuly dál. Druhý důvod vyplynul z charakteru trasy a vydal by na samostatný článek. Zatímco pod alpskými velikány dálniční tunely vedou vodorovně, zde vedou s maximálně povoleným sklonem: Od Ovčína k Zahořanům dolů, pak k Jílovému nahoru, pak k Sázavě dolů a tak dále. Cena této dálnice je proto odhadována na 60 miliard korun.Vlastní provoz Blanky stojí Prahu milion korun denně. Zde by to bylo podobné. V té době bude ČR ne příjemcem, ale plátcem dotací v rámci EU. Jaká je pravděpodobnost ufinancovatelnosti? A to se nezmiňuji o přírodě, výpadku elektřiny atd.

Kromě uvedených úprav silnice I/3 pokračují práce i na dálnici D4. Další trasa by byla nejen extrémně drahá, škodlivá ale i zbytečná.

Více zde: http://jilove.zeleni.cz/news/misto-dalnice-d3-se-bude-u-benesova-jezdit-tunelem-a-po-objezdech1/