NENECHTE SE OKLAMAT

V nedávných dnech byl na obce doručen dopis od společnosti Pragoprojekt, který zastupuje Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD) ve věci přípravy středočeské dálnice D3.
Pragoprojekt žádá obce o písemné vyjádření souhlasu obcí s dotyčným záměrem, konkrétně umístěním dálnice a souvisejících stavebních objektů, s přeložkami inženýrských sítí. Dále žádá o souhlas s trvalým či dočasným záborem, s případným dělením pozemku, s vynětím zemědělské půdy ze ZPF a s případným kácením dřevin rostoucích mimo les.

Vyslovený souhlas má být podkladem pro územní rozhodnutí a ačkoliv veřejný zájem nebyl nikdy v této věci objektivně doložen, je tak záměr označován a v této souvislosti Pragoprojekt nezapomíná adresáty upozornit, že jim tak jako tak hrozí omezení či odejmutí vlastnických práv k pozemkům v případě, že by se vlastníci (obce) rozhodli souhlas neudělit. Není nijak zaručeno kdy, zda a v jakém stavu vám pozemek vrátí.

Pokud udělíte souhlas, začíná proces, který lze těžko zastavit. Na tento souhlas se Pragoprojekt a ŘSD budou odvolávat vždy, když se vám na projektu nebude něco pozdávat.

Pokud souhlas obce (či vlastníci pozemků) neudělí, mají naopak obce šanci hájit zájmy svého území.

Dálnice má pro dotčený region v nepřijatelném časovém horizontu a za přemrštěnou cenu několik nejasných přínosů a mnoho jasných nevýhod. Region při tom trpí dopravními problémy, které vyžadují lokální řešení. Západní varianta SD3 není výhodná ani pro její příznivce, neboť zcela evidentně nemůže splnit jejich očekávání.
Obce jsou ze zákona povinnyrozvíjet své území a chránit životní prostředí svých občanů. Nemají žádnou povinnost se podřizovat ŘSD, naopak musí hájit svoje zájmy.

Pragoprojekt často neposílá kompletní dokumentaci. Posílá pouze průvodní zprávu, a to ještě bez příloh, ostatní části PD k dispozici nedává.
Nedává k dispozici klíčové studie, zejména hlukovou, rozptylu znečištění ovzduší, geologické průzkumy a biologické hodnocení.
Tvrdí, že vše je zákonné a v pořádku. To ale nelze z podkladů ověřit.

Podle stanoviska právníka obec proto ani nemůže v tuto chvíli projekt zodpovědně posoudit.“

 

Zdroj: http://www.alternativad3.cz/?p=637

Datum: 14.10. 2017