Participativní rozpočet pro rok 2020

Spolurozhodujte, do čeho město investuje peníze v roce 2020!

Máte nápad, jak vylepšit ve městě Vaše oblíbené místo, kam přidat herní prvek, obnovit lavičku nebo třeba umístit sochu? Rádi byste pro svoje sousedy uspořádali soutěž v cyklojízdě, ale nemáte potřebné vybavení? Všechny tyto i jiné akce ve „veřejném“ prostoru můžete nově realizovat z obecních peněz nás všech. Protože ca 5 tis. obyvatel města může mít více podnětných nápadů než jen úzké vedení města, rozhodli jsme se část peněz z rozpočtu nabídnout právě pro Vaše nápady na rok 2020.


Princip je jednoduchý: kdokoliv s trvalým bydlištěm na území města může vymyslet a sepsat svůj návrh na zlepšení čehokoliv ve městě. Návrh bude následně s ostatními posouzen komisí na úřadě z pohledu technické realizovatelnosti – např. zda leží na pozemku města, je možné ho za uvedené prostředky uskutečnit, je v souladu s právem a normami v ČR. Následuje veřejné hlasování (online) o všech podaných projektech, které prošly hodnocením komise. Nakonec je vybrán pro realizaci ten, který získá od vás, od občanů, nejvíce hlasů.
S tímto přístupem – tzv. participativním rozpočtem – bychom rádi započali již od r. 2020 – plánujeme na tyto projekty vyčlenit 1 mil. Kč. Proto již nyní rozmýšlejte doma, ve spolku nebo jinde svoje nápady na zlepšení svého okolí ve městě, tak abyste byli koncem roku připraveni na 1. kolo. Zapojit se může každý, kdo chce v Jílovém něco změnit! Pravidla a další detaily budou zveřejněny v dalších číslech JN a také na webových stránkách města.

J. Stachura, zastupitel, Zelení