Vyvlastnění pozemků, výkup, zábor? 3 možné situace a jak je řešit

SOUHLAS SE ZÁBOREM A NAKLÁDÁNÍ S POZEMKEM: ŘSD či jím pověřená instituce Vás žádá o souhlas se záborem pozemků v trase dálnice či její blízkosti. Neudělujte souhlas – další informace ZDE

VÝKUP POZEMKU: Nemáte-li v úmyslu pozemek prodat (např. proto, že ho chcete užívat a nechcete ho nechat znehodnotit dálnicí či průmyslovou zástavbou), NEPRODÁVEJTE. Nikdo nemá právo vás k prodeji nutit. Buďte obezřetní, NENECHTE SE OKLAMAT ANI ZASTRAŠIT.

VYVLASTŇOVÁNÍ se bude řešit až za mnoho let, protože k územnímu rozhodnutí ŘSD vlastnické právo nepotřebuje. Řeší se až v ev. stavebním řízení a je pochopitelně spojeno s finanční či jinou kompenzací. Viz § 86 odst. 3 stavebního zákona. VYVLASTŇOVÁNÍ NEBUDE PRO ŘSD VŮBEC SNADNÉ.

Pokud vlastník či obec počká cca 2– 4 roky, než bude zahájeno ev. stavební řízení, je pravděpodobné, že budou mít výhodnější pozici ohledně ev. prodeje i vyvlastnění.