Zelená bilance pro Jílové

Loni se nám podařilo několik dílčích úspěchů v zastupitelstvu:

  • D3 stále nemá platné územní rozhodnutí ani stavební povolení, jsme aktivní členové spolku Alternativa D3
  • Realizována studie pro zvýšení bezpečnosti chodců v Jílovém, s pomocí participativního rozpočtu realizován nový přechod na Radlíku od palírny k Ráčku.
  • Projekt na retenci vody v parku za muzeem – aktivní účast v přípravě.
  • Vznikla studie “Retence vody v krajině” – vytipována místa pro obnovu tůní, rybníků, mokřadů a celkovém zpomalení odtoku vody z krajiny.
  • Spolupráce s místními výbory – aktivně komunikujeme zejména s výborem Luka p. Medníkem, Borek a pomáháme prosadit jejich záměry – např. dětské hřiště Luka, projekt vodovod Borek.
  • Strategický plán – prosazování témat jako úspory energie a obnovitelné zdroje, retence vody, cyklostezky
  • Územní plán – zatím ve stádiu návrhu pro společné jednání – úbytek zastavitelných ploch (ca o 1/3 oproti stávajícímu ÚP), přidány plochy občanské vybavenosti apod. Stále ale prosazujeme další snížení zastavitelných ploch zejména na západním okraji města.