Dálnice D3 a hluk

Jedním ze zásadních dopadů stavby dálnic na kvalitu života je hluk. Dálnice i přes protihlukové zábrany, valy a další opatření šíří 24 h denně hluk způsobený především projížděním kamiónů a třením kol o povrch dálnice.

Optimisté i ŘSD namítají, že před stavbou byly zpracovány odborné hlukové studie a mapy, ale… Zaprvé tyto podklady sledují splnění vyhláškou daných limitů a řadě lidí vadí i hluk, který je sice povolený vyhláškou, ale stále rušivý. Druhým a závažnějším argumentem zpochybňujícím přesnost těchto studií je to, že hlavním parametrem je množství projíždějících automobilů, a to může být ve studiích značně podhodnoceno případně studie zpracovány účelově.

Příklady špatně fungující praxe z výstavby dálnic a ochrany před hlukem jsou například tyto: nedostatečné protihlukové zábrany u D2 (i přes splnění zákonných limitů), překročení hlukových limitů navzdory původním odborným modelům – Dobřejovice – Pražský okruh.

Dálnice D3 by se hlukem Jílovska dotkla především v oblasti plánovaného exitu – Studené, Kamenná Vrata, západní část města. Hluk by zvýšil také doprovodný obchvat města od hřbitova přes Pepř z kopce k ČOV. Samostatným zdrojem hluku by pak byl vysoký most přes Sázavu – hluk v Lukách, Bohulibech a díky efektu údolí ještě dále.

Dlouhodobé vystavení nadměrnému hluku může mít negativní trvalé následky v podobě například nespavosti, migrén atp. Při každém otevření okna doma bychom si měli pro sebe říci, zda nám za ten klid dálnice a její 3 min navíc při cestě do Prahy, stojí.

Vytvořil: Jan Stachura