Právní servis pro D3

 • Dálnice D3 pohledem Ekologického právního servisu

  Dálnice D3 je kontroverzní stavbou. Ačkoliv veřejnost je o její nezbytnosti intenzivně přesvědčována všemi zainteresovanými (krajské úřady Středočeského a Jihočeského kraje, Ministerstvem pro místní rozvoj a Ministerstvem dopravy), opak zdá se být pravdou. Nízké přepravní intenzity na stávajícím tahu, existence paralelní (dnes častěji využívané) komunikace z Prahy na jih (R4 + I/20), výstavba IV. multimodálního železničního koridoru a předpokládaný průchod ekologicky hodnotnou a terénně náročnou krajinou jsou zamlčovanými fakty.

   

  27.08.2014 00:37

 • Co nového s dálnicí D3?

  2/2008 Ve vánočním čísle Zeleného Posázaví jsme informovali o zahájení řízení EIA k posouzení vlivů této plánované dálnice ve Středočeském kraji na životní prostředí a o usnesení vlády č. 1064 z 19. září 2007, které uložilo ministrům dopravy a životního prostředí jmenovat skupinu odborníků, která vyhodnotí variantní řešení čtyř liniových dopravních staveb, včetně středočeského úseku dálnice D3.

  Po vzájemné korespondenci ministrů a jejich náměstků, ministr dopravy jmenoval do této skupiny pět odborníků z dopravních a stavebních fakult, ministr životního prostředí pět odborníků z fakult stavební, architektury, přírodovědecké a životního prostředí. Sdružení obcí KLID všem uvedeným odborníkům zaslalo materiály o problematičnosti t. zv. Stabilizované trasy D3, alternativních návrzích tras a dílčích výsledcích řízení EIA. Skupina se poprvé sešla 11. 6. 2008. Jednou z posuzovaných liniových staveb je rychlostní silnice z Brna do Vídně, kde se mělo rozhodnout, zda povede přes Pálavu nebo (šetrněji) kolem Břeclavi. Podle mediálních informací povede jedna přes Pálavu, později druhá kolem Břeclavi. Tato duplicita naznačuje možnost, že hlavní evropský severojižní tah půjde z Katovic přes Moravu na Vídeň a obejde Alpy z východu (a nebude je muset zdolávat, jako u jihočeské varianty).

  Jelikož nejsou dostatečně rozpracovány variantní trasy dálnice D3 ve Středočeském kraji a jejich vyhodnocování skupinou odborníků by bylo duplicitní k současně probíhajícímu procesu EIA, navrhl ministr ŽP RNDr. Martin Bursík ministru dopravy Ing. Aleši Řebíčkovi, aby o dálnici D3 ve Středočeském kraji znovu jednala vláda s tím, že termín stanoví na 6 měsíců po dopracování dokumentace EIA a že vyhodnocení bude provedeno metodou standardní multikriteriální analýzy, objednané společně MD a MŽP u externí firmy na základě transparentního výběrového řízení.

  Naděje, na konečně opravdu objektivní a komplexní posouzení optimální trasy D3 ve Středočeském kraji, je však svázána s jasnou vizí a osobní kvalitou ministra Bursíka. Zesílí-li destruktivní působení vnitřní opozice ve vládních stranách (bohužel včetně té zelené) budou tyto naděje vážně ohroženy. Na druhé straně, pokud by vznikla vláda, poctivě preferující ekonomické přístupy a inertní k lobystickým tlakům, je pravděpodobné, že u vědomí dokončování rychlostní silnice R4 z Prahy do Písku, by dala k ledu středočeskou část dálnice D3, která s ní má být paralelní, stejně jako to udělala Klausova vláda v polovině devadesátých let.

  (oš)

  27.08.2014 16:31

 • Koncert v Pikovicích proti dálnici D3 Dolním Posázavím

  3/2008 Zájmové sdružení obcí KLID uspořádalo v pátek 29.8.2008 v Pikovicích největší protestní akci za několik posledních let proti plánované dálnici D3, vedené Dolním Posázavím. Na koncertu proti dálnici D3 Posázavím vystoupily, bez nároku na honorář, hvězdy rockové a popové scény Anna K, David Koller a Michal Hrůza s doprovodnými skupinami a dále skupiny Kurtizány z 25. Avenue a Photolab.

  V kempu v Pikovicích se v průběhu celého hudebního odpoledne a večera vystřídala více než tisícovka návštěvníků. V odpoledních hodinách převažovaly celé rodiny s dětmi, večer především příznivci hlavních vrcholů akce Davida Kollera a Anny K. Svůj nesouhlas s tzv. „stabilizovanou“ variantou dálnice D3, prosazovanou Středočeským krajem, Ministerstvem dopravy a Ředitelstvím silnic a dálnic, z pódia vyjádřili, vedle vystupujících interpretů, i představitelé členských obcí pořádajícího sdružení a také zástupci Strany zelených – poslankyně Kateřina Jacques a předseda středočeské krajské organizace Jiří Čejka.

  Organizátoři koncertu uspořádali jednorázovou petici proti „stabilizované“ variantě dálnice D3, kterou na místě podepsalo 765 dospělých účastníků akce.Petice byla předána Parlamentu České republiky.Zástupci EPS účastníky seznámili s možností, jak pomocí SMS zprávy vyjádřit nesouhlas se „stabilizovanou“ trasou dálnice D3 a současně vznést oficiální připomínku k dokumentu Ministerstva pro místní rozvoj nazvaného Politika územního rozvoje (info viz www.pur.eps.cz).

  Sdružení obcí KLID prosazuje variantu dálnice D3 Promika 2008, která ve Středočeském kraji, v maximální možné míře, sleduje současnou trasu silnice I/3 z Prahy do Českých Budějovic. Trasa tak nenaruší zachovanou krajinu České Sibiře, Neveklovska a Dolního Posázaví, nezavleče tam tranzitní dopravu a uchrání ji od vzniku logistických komplexů.

  V posledních týdnech se opakovaně v tisku objevily výroky středočeského hejtmana Petra Bendla a ministra dopravy Aleše Řebíčka, že varianta Promika 2008 by způsobila řadu dopravních kolapsů, její projednávání by stavbu zpozdilo a prodražilo. Organizátoři protestní akce však, na údajích z dopravního modelu, vypracovaného firmou City Plan pro Ředitelství silnic a dálnic dokládají, že naopak pouze varianta Promika 2008 významně ulehčí přetíženému úseku dálnice D1 mezi Prahou a Mirošovicemi a také silnici I/3 v celém úseku Votice-Benešov-Mirošovice. Z modelu dále vyplývá, že varianta Promika 2008 ušetří dopravou sužovaný jižní sektor Prahy (Krč, Michle, Modřany, Libuš, Kunratice, Šeberov, Vestec, Jesenice, Dolní Břežany) od úplného dopravního kolapsu, který by nastal po realizaci varianty „stabilizované“. Její trasování je dílem z 80. letech minulého století. Od té doby se však mnohonásobně zvýšila hustota osídlení v okolí Jesenice, v místě napojení stabilizované varianty D3 na Pražský silniční okruh. Nutnost budovat desítky kilometrů nových návazných komunikací a zkapacitnit stávající silnice, tak významně prodražuje realizaci stabilizované varianty. Bez těchto komunikací není provozovatelná. Prosazování zastaralého konceptu stabilizované dálnice D3 považuje sdružení Klid za nikam nevedoucí slepou uličku a za faktické oddalování stavby kapacitně dostačující komunikace z Prahy do Jižních Čech.

  Podrobné informace o problematice budou postupně zveřejňovány na adrese www.d3klid.cz

  Ing. Jiří Janata. CSc.

  27.08.2014 16:34